PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdza ratingi Częstochowy na poziomie BBB

  • pt    11 maja 2015 - 13:57
Fitch potwierdza ratingi Częstochowy na poziomie BBB

Sytuacja finansowa Częstochowy jest stabilna - fot.czestochowa.pl

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Częstochowy dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
Potwierdzenie ratingów odzwierciedla ciągle zadowalające wyniki operacyjne zgodnie z prognozami Fitch, mniejsze zapotrzebowanie na nowy dług w porównaniu z innymi miastami, korzystną strukturę zadłużenia oraz wysoką płynność. Ratingi biorą również pod uwagę ryzyko pośrednie związane ze szpitalem miejskim, który może wymagać wsparcia z budżetu miasta.

Agencja oczekuje, że Częstochowa utrzyma zadowalające wyniki operacyjne w latach 2015-2017 z nadwyżką operacyjną wynoszącą 8 proc. dochodów operacyjnych, czyli na poziomie z lat 2011-2014 i powinna być od 1,7 do 2 razy wyższa od obsługi zadłużenia.

Czytaj też: Fitch potwierdził ratingi Poznania

Wskaźnik zadłużenie do nadwyżki bieżącej będzie wynosił około 7 lat. Prognoza ta opiera się na założeniu, że władze miasta będą utrzymywać wzrost wydatków operacyjnych poniżej wzrostu dochodów operacyjnych.

Ponadto wzrost gospodarczy Polski powinien wspierać rozwój lokalnej gospodarki i pozytywnie wpłynąć na dochody podatkowe miasta.

Fitch prognozuje, że w wyniku inwestycji, zadłużenie Częstochowy w latach 2015-2017 umiarkowanie wzrośnie, ale powinno pozostać na bezpiecznym poziomie poniżej 50 proc. dochodów bieżących (w 2014r. - 441 mln zł, co stanowi 45 proc.).

FR pozytywnie ocenia politykę kredytową miasta. Większość zadłużenia Częstochowy zostało zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym, którego stosunkowo niski koszt finansowania, dłuższy okres spłaty oraz równomierne rozłożenie spłat długu obniża presję na budżet miasta.

W 2014r. płynność Częstochowy pozostała wysoka. Stan środków na rachunkach w 2014r. wynosił średnio 67 mln zł. Dodatkowo, w przypadku problemów z płynnością, miasto może skorzystać z nisko oprocentowanego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 35 mln zł. Jednakże w ciągu ostatnich 2 lat nie było potrzeby sięgania po te środki. Dzięki wysokiemu poziomowi płynności miasto może odłożyć w czasie zaciąganie nowego kredytu.

Jak prognozuje Fitch wydatki majątkowe Częstochowy w 2015 r. wyniosą 180-190 mln zł, czyli około 16 proc., wydatków ogółem na skutek przesunięcia inwestycji z 2014 r. na rok 2015 oraz z powodu ostatecznych płatności za inwestycje współfinansowane z dotacji UE z okresu programowania 2007-2013.

W średnim okresie wydatki majątkowe Częstochowy powinny pozostać na umiarkowanym poziomie około 120 mln zł, czyli ponad 10 proc. wydatków ogółem (w 2014r.; 163 mln zł co stanowi 15 proc.).

Wydatki majątkowe będą w większości finansowane przez dochody majątkowe (powyżej 50 proc.), co ograniczy presję na wzrost zadłużenia.

Fitch oczekuje, że ryzyko pośrednie miasta pozostanie niskie w średnim okresie. Zobowiązania pośrednie Częstochowy dotyczą długoterminowego zadłużenia spółek komunalnych oraz jednostek ochrony zdrowia.

Zadłużenie to jest częściowo poręczone przez miasto. Większość ryzyka pośredniego generuje szpital miejski, którego sytuacja finansowa jest trudna, i który może wymagać wsparcia finansowego ze strony miasta w postaci poręczeń, pożyczek lub pokrywania strat. Jednak, potencjalne wsparcie powinno być dość niskie (poniżej 1 proc. dochodów operacyjnych) w relacji do budżetu.

Zdaniem agencji lokalna baza podatkowa jest dobrze zdywersyfikowana, chociaż jest słabsza niż w innych miastach średniej wielkości.

Mimo tego, że PKB na mieszkańca podregionu częstochowskiego, jest niższy od średniej krajowej to wskaźniki dla Częstochowy powinny być wyższe, zbliżone do średniej krajowej, ponieważ miasto jest najsilniejszym ośrodkiem gospodarczym w podregionie.

Dodatkowo władze koncentrują się na tworzeniu dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwaniu inwestorów, co powinno wspierać rozwój lokalnej bazy podatkowej w Częstochowie.

Podniesienie ratingu może mieć miejsce w przypadku poprawy nadwyżki operacyjnej powyżej oczekiwań Fitch i utrzymania wskaźnika zadłużenia do dochodów bieżących poniżej 50 proc.

Ratingi miasta mogą zostać obniżone, gdy wskaźnik spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) przekroczy 15 lat, w wyniku trwałego pogorszenia się nadwyżki operacyjnej znacznie poniżej oczekiwań Fitch lub w wyniku znacznego wzrostu zadłużenia

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • Mausser, 2015-05-12 07:21:55

    BBB czyli jeden z niższych. Nie mydlcie oczu tymi liczbami...