PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził raiting obligacji przychodowych łódzkiego MPK

  • AT    21 lipca 2014 - 08:44

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowy rating długoterminowy w walucie krajowej na poziomie ‘BBB-‘ dla programu emisji obligacji przychodowych wyemitowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o. (MPK).
Potwierdzenie ratingu uwzględnia oczekiwania Fitch, że w całym okresie do wykupu obligacji płynność programu obligacji przychodowych pozostanie wystarczająca. Rating bierze również pod uwagę oddzielenie obligacji przychodowych od ryzyka operacyjnego spółki.

Rating obligacji przychodowych uwzględnia środki przekazane MPK przez Łódź, dla którego Spółka ma znaczenie strategiczne ze względu na świadczenie usług przewozów tramwajowych i autobusowych, w tym w usługi Łódzkiego Tramwaju Regionalnego (LTR).

Wynagrodzenie dla MPK za usługi ŁTR dokonywane przez miasto w ciągu roku jest kluczowe dla płynności programu obligacji przychodowych. Zdaniem Fitch, miasto jest zobowiązane do zapewnienia zdolności finansowej Spółki, w tym do dodatkowegowsparcia finansowego w razie potrzeby.

Roczne wpłaty Łodzi na rachunek przedsięwzięcia (RP) spółki, na które składa się przede wszystkim wynagrodzenie za przewozy ŁTR znacznie przewyższają roczne zobowiązania z tytułu obsługi obligacji. W okresie od czerwca 2013r. do maja 2014r. wpłaty te wyniosły 24,3 mln zł natomiast zobowiązania z tytułu obsługi obligacji przychodowych wynosiły 11,0 mln zł.

Przychody wygenerowane przez majątek przedsięwzięcia wpłacane na RP są skutecznie oddzielone od pozostałych przychodów MPK. Spółka ma jedynie wtedy dostęp do środków gromadzonych na RP i może wykorzystać je do celów innych niż związanych z obsługą obligacji przychodowych, gdy przewyższą one kwotę niezbędną dla zaspokojenia zobowiązań z tytułu obsługi obligacji przychodowych, przypadających
w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Obligatariusze obligacji przychodowych cieszą się większym bezpieczeństwem prawnym w stosunku do pozostałych wierzycieli Spółki. Posiadają oni pierwszeństwo do zaspokojenia swoich praw ze środków zgromadzonych na RP. Ponadto zastaw obligatariuszy na majątku przedsięwzięcia wyklucza go z masy upadłościowej Spółki. Łódź zobowiązana jest do zamawiania usług przewozowych ŁTR oraz do
dopłat do kapitału MPK, zabezpieczając tym w długim okresie środki do obsługi zobowiązań z tytułu obligacji przychodowych.

W 2014r. MPK planuje wykonać 51,8 milionów kilometrów pracy przewozowej, tj. mniej niż w 2012r. Wynika to z nowych dużych inwestycji infrastrukturalnych w Łodzi prowadzonych w latach 2013-2015, które powodują czasową reorganizację sieci transportu publicznego miasta. W latach 2014-2015 przychody Spółki ustabilizują się na poziomie około 590 mln zł (2013r.: 573 mln zł), w tym wynagrodzenie za usługi transportowe ŁTR może wynieść 24 mln zł.

Zadłużenie MPK pozostanie znaczne (2013r.: 276,6 mln zł) i może wzrosnąć w średnim okresie w związku z planowaną wymianą taboru. Udział obligacji przychodowych w zadłużeniu Spółki pozostanie najwyższy, w 2013r. wyniósł on 44% zadłużenia MPK.

Rating obligacji przychodowych może zostać obniżony, jeśli zabezpieczenie obligatariuszy obligacji przychodowych będzie słabsze lub płynność na RP znacząco się pogorszy. Ponadto obniżenie ratingu może być spowodowane utratą strategicznego znaczenia MPK dla Łodzi, a w konsekwencji obniżeniem gotowości miasta do udzielenia Spółce wsparcia.

Podniesienie ratingów obligacji przychodowych może nastąpić w przypadku udzielenia przez Łódź gwarancji pokrycia wszystkich zobowiązań wynikających z programu obligacji przychodowych, co jednak zdaniem Fitch jest wysoce nieprawdopodobne.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.