PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził rating dla obligacji MWiK Bydgoszcz

  • AT    22 maja 2014 - 10:47
Fitch potwierdził rating dla obligacji MWiK Bydgoszcz

- Fitch Ratings potwierdził rating długoterminowy w walucie krajowej na poziomie BBB- dla pierwszej serii obligacji w wysokości 220 mln zł oraz dla drugiej serii obligacji w wysokości 310 mln zł wyemitowanych przez spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy (MWiK) oraz nadał ratingom stabilną perspektywę.
Rating programu obligacji przychodowych odzwierciedla niskie ryzyko biznesowe MWiK, biorąc pod uwagę stabilne, regulowane przychody oraz monopolistyczną pozycję spółki na lokalnym rynku jako podmiotu użyteczności publicznej.

Rating programu obligacji uwzględnia zakończenie programu inwestycyjnego BSWiK II, jak również prognozy utrzymywania się stabilnych taryf na wodę i ścieki oraz malejącej dźwigni finansowej. Rating odzwierciedla także pakiet zabezpieczeń dla obligatariuszy, łącznie z rezerwą płynnościową na zobowiązania w kolejnych 12 miesiącach oraz zobowiązaniem Miasta Bydgoszczy (BBB, perspektywa stabilna) do dokapitalizowania spółki w przypadku spadku wskaźnika obsługi zadłużenia obligacji przychodowych (DSCR) poniżej wartości 1,2

Fitch przypomina, że w 2013 roku MWiK zakończył inwestycje związane z modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Bydgoszczy. Eliminacja ryzyka zakończenia inwestycji oraz ich finansowania wpływa pozytywnie na rating. MWiK oczekuje wpływu w 2014 roku kwoty 16,3 mln euro (65,2 mln zł) z tytułu płatności końcowej w ramach dotacji unijnych na finansowanie inwestycji.

Fitch informuje także, że MWiK planuje umorzenie części obligacji przychodowych w 2014 roku finansując te plany wpływami z tytułu płatności końcowej w ramach dotacji UE. Fitch nie uwzględnia częściowego umorzenia obligacji przychodowych w swoim bazowym scenariuszu ratingowym z uwagi na fakt, że otrzymane środki mogą się okazać niezbędne do pokrycia dodatkowych nakładów inwestycyjnych, np. w infrastrukturę deszczową lub związanych z potencjalnym przejęciem SWK. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z Umową Wsparcia miasto byłoby zobligowane do dokapitalizowania spółki, jeśli określony w warunkach emisji obligacji poziom wskaźnika DSCR na poziomie 1,2x nie zostałby utrzymany.

Na koniec grudnia 2013 r. płynność spółki była dobra. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji przychodowych wyniosły 45,4 mln zł. Łączne saldo gotówki wyniosło 158,9 mln zł i zawierało środki pieniężne zablokowane jako rezerwa na obsługę zadłużenia w kwocie 45,9 mln zł, środki pieniężne z tytułu emisji obligacji przychodowych w kwocie 60,2 mln zł (przeznaczone na nakłady inwestycyjne) oraz pozostałe środki pieniężne w kwocie 52,8 mln zł, podsumował Fitch.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.