PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził rating długoterminowy Ostrowa Wielkopolskiego

  • pt    16 lipca 2015 - 14:56
Fitch potwierdził rating długoterminowy Ostrowa Wielkopolskiego
Ostrów to małe miasto i Fitch uwzhględnił to w swojej ocenie - fot. Stiopa/Wikipedia

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating krajowy Ostrowa Wielkopolskiego na poziomie „A(pol)”. Rating ma perspektywę stabilną.
Fitch Ratings przedstawił rating dla Ostrowa Wielkopolskiego. Fitch spodziewa się, że w latach 2015-2017 Ostrów utrzyma dobre wyniki operacyjne z prognozowaną marżą operacyjną wynoszącą 16 proc. oraz nadwyżką operacyjną wynoszącą około 35 mln zł, która powinna być wystarczająca do pełnej obsługi zadłużenia szacowanego przez Fitch średnio na 12 mln zł.

W 2014 r. nadwyżka operacyjna miasta wyniosła 31 mln zł, co stanowi 15,4 proc. dochodów operacyjnych i była trzykrotnie wyższa od obsługi zadłużenia.

Ostrożna polityka budżetowa

Zdaniem Fitch w średnim okresie nowe władze Ostrowa będą kontynuowały skuteczną kontrolę wydatków operacyjnych, jak również ostrożną politykę budżetową.

Działania te oraz realizacja polityki miasta zmierzająca do stopniowego zwiększenia dochodów spowodowały, że Ostrów wykazuje dobrą zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, co ogranicza presję na wzrost zadłużenia.

Taka polityka powinna również przeciwdziałać presji na wzrost wydatków operacyjnych spowodowanej przede wszystkim przez przekazanie samorządom przez rząd zadań, często bez odpowiednich środków na ich finansowanie.

Władze miasta są świadome, że mały budżet Ostrowa narażony jest na negatywne zmiany w gospodarce lokalnej lub w otoczeniu instytucjonalnym.

Zapotrzebowanie Ostrowa na finansowanie długiem pozostanie niskie w średnim okresie. Fitch prognozuje, że zadłużenie w latach 2015-2017 nie przekroczy 35 proc. dochodów bieżących (36 proc. w 2014r.).

Nadwyżka operacyjna prognozowana średnio na 35 mln zł w tym samym okresie będzie wystarczająca na pełną obsługę zadłużenia. Zdaniem Fitch wskaźnik spłaty długu utrzyma się na poziomie 2-2,5 lat w średnim okresie.

Jak pisze w komentarzu agencja Ostrów jest małym miastem (72 tys. 900 mieszkańców), ale jest bardzo dobrze położony, w niedużej odległości od trzech miast wojewódzkich. To sprawia, że jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania również za względu na jego bliskość do rynków pracy w tych miastach.

Bezrobocie w Ostrowie Wielkopolskim

Bezrobocie w mieście w kwietniu w 2015r (7,9 proc.) było niższe od średniej krajowej (11,2 proc.) i maleje od 2010 r. Wskaźniki ekonomiczne Ostrowa są słabsze od średniej krajowej. Produkt krajowy brutto na mieszkańca w podregionie kaliskim, (w którym znajduje się Ostrów) był o 16 proc. niższy od średniej krajowej w 2012 r. (ostatnie dostępne dane).

Rating może zostać podniesiony, jeśli wyniki operacyjne będą dalej się poprawiać, a marża operacyjna będzie wynosić powyżej 20 proc., a jednocześnie zadłużenie bezpośrednie nie przekroczy 25 proc. dochodów bieżących.

Ratingi mogą zostać obniżone jeśli wyniki operacyjne będą się pogarszały i marża operacyjna w sposób trwały spadnie poniżej 15 proc., a zadłużenie bezpośrednie wzrośnie znacznie powyżej 35 proc. dochodów bieżących, co spowoduje wzrost wskaźnika spłaty długu powyżej 10 lat.

Fitch zakłada, że wydatki operacyjne nie będą rosły szybciej niż dochody operacyjne, co mogłoby przełożyć się na pogorszenie nadwyżki operacyjnej.

Zakładamy, że wzrost gospodarki krajowej będzie się utrzymywał w średnim okresie, i tym samym będzie wspierał wyniki operacyjne miasta - podkreśla agencja.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • Normalny obywatel, 2015-07-17 22:30:28

    Wierzyć mnie się nie chce, że ktoś przy zdrowych zmysłach zamawia rating Fitch - jest to interes tylko dla rynków finansowych, a z punktu widzenia finansów publicznych jest to tylko dojenie państwa polskiego, które istnieje tylko teoretycznie...
  • obywatel gminy, 2015-07-17 11:01:49

    Co może wiedzieć Fitch o działalności JST czego nie wie zwykły skarbnik? Może tego, że nadwyżkę operacyjną można nazwać marżą operacyjną jak w sklepie z warzywami.