PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził rating Katowic

  • em    7 lutego 2014 - 20:46

Fitch Ratings potwierdził ratingi Miasta Katowice (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Wszystkie ratingi mają perspektywę Stabilną.
Główne czynniki ratingu

Ratingi Katowic odzwierciedlają nadal dobre, chociaż słabsze niż w poprzednich latach, wyniki operacyjne, które nadal są zbieżne z oczekiwaniami Fitch oraz z obecnym poziomem ratingu. Ratingi biorą także pod uwagę wysoki poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia oraz dobrze rozwiniętą lokalną gospodarkę i bazę podatkową. Ratingi uwzględniają prognozowany umiarkowany poziom zadłużenia bezpośredniego i pośredniego Miasta w latach 2014-2015.

Fitch spodziewa się, że wyniki operacyjne Miasta będą ulegać dalszemu osłabieniu w latach 2014-2015, choć będą one nadal lepsze niż w innych miastach o tym samym ratingu i będą zapewniać bardzo bezpieczny wskaźnik spłaty długu. Zdaniem Fitch, marża operacyjna w tym okresie może wynieść 9%-10% (10,7% w 2013r. według szacunków Miasta), co odpowiadać będzie nadwyżce operacyjnej średnio około 140 mln zł. Nadwyżka operacyjna na takim poziomie będzie 2,5 razy wyższa od obsługi zadłużenia (włączając raty kapitałowe oraz odsetki).

Zdaniem Fitch wydatki operacyjne Miasta nadal będą rosły szybciej niż dochody operacyjne. Będzie to wynikało z polityki Miasta mającej na celu zapewnienie wysokiego poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta i inwestorów realizujących inwestycje w Mieście.

Miasto wykorzysta cześć wolnych środków na finansowanie inwestycji realizowanych w latach 2014-2015. Środki te pozostaną wysokie i będą wynosić około 200 mln zł (390 mln zł w 2013r.), znacznie przewyższając obsługę długu prognozowaną na około 50 mln zł rocznie.

W związku z inwestycjami zadłużenie Katowic może osiągnąć najwyższy poziom 700 mln zł na koniec 2014r. (600 mln zł na koniec 2013r.), jednak nadal pozostanie umiarkowane; około 45% dochodów bieżących (43% w 2013r.). Katowice już zabezpieczyły środki na finansowanie inwestycji w latach 2014-2015, dysponując kwotą 105 mln zł w ramach podpisanych umów kredytowych. Wskaźnik długu do nadwyżki bieżącej pozostanie bezpieczny na poziomie około 6 lat (4 lata w 2013r.), tj. zdecydowanie poniżej średniej zapadalności długu wynoszącej około 19 lat.

Czynniki zmiany ratingu

Ratingi mogą zostać podniesione w przypadku, gdy podniesiony zostanie rating Polski i jednocześnie wyniki operacyjne Katowic pozostaną dobre, przy jednoczesnej malejącej presji na wydatki majątkowe finansowane długiem.

Obniżenie ratingów może nastąpić, w przypadku zdecydowanego pogorszenia się wskaźnika spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) powyżej 9 lat, w wyniku istotnego pogorszenia się wyników operacyjnych lub znacznego wzrostu zadłużenia netto Miasta.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: