PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził rating Opola

  • GK    29 lipca 2013 - 09:55
Fitch potwierdził rating Opola

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating krajowy Opola na poziomie BBB+(pol). Rating ma perspektywę stabilną.
Fitch Ratings zakłada, że umiarkowane wyniki operacyjne Opola ulegną poprawie w średnim okresie. Jednak, w latach 2013-2014 miasto będzie musiało częściowo sfinansować obsługę zadłużenia wolnymi środkami lub dochodami ze sprzedaży majątku.

Rating bierze również pod uwagę umiarkowane zadłużenie bezpośrednie oraz pośrednie miasta, jego dobrą płynność oraz dobrze zdywersyfikowaną gospodarkę lokalną.

Opole wdraża działania racjonalizujące wydatki operacyjne poprzez optymalizację sieci placówek oświatowych, organizowanie wspólnych przetargów na zakup mediów dla jednostek podległych miastu oraz modernizację budynków, co powinno przynieść pozytywne efekty dla budżetu w 2013r. i w latach następnych.

Jednak zdaniem Fitch, bez bardziej stanowczych działań ograniczających wzrost wydatków operacyjnych Opole może mieć trudności z poprawieniem nadwyżki operacyjnej, co może spowodować presję na rating miasta.

Zgodnie z prognozą Fitch zadłużenie bezpośrednie Opola (bez zadłużenia z tytułu pożyczek na prefinansowanie projektów unijnych) może wzrosnąć i osiągnąć najwyższy poziom 230 mln zł w 2014 r. (2012 r. 190 mln zł) w związku z finansowaniem obecnie realizowanych inwestycji.

Mimo wzrostu pozostanie ono umiarkowane i nie powinno przekroczyć 40 proc. dochodów bieżących miasta. Wydatki majątkowe Opola (głównie na infrastrukturę drogową, sportową i kulturalną) pozostaną umiarkowane i mogą wynieść łącznie 220 mln zł w latach 2013-2015, tj. średnio 12 proc. wydatków ogółem rocznie.

Obsługa zadłużenia bezpośredniego wzrośnie z 28 mln zł w 2012 r. do 33 mln zł w 2015 r. Jednocześnie Fitch prognozuje, że nadwyżka operacyjna może wzrosnąć do 33 mln zł w 2015 r. (2012 r. 20 mln zł) w wyniku prowadzonej przez władze miasta polityki ograniczania wzrostu wydatków operacyjnych przy równoczesnym podnoszeniu stawek podatków i opłat lokalnych oraz rosnącej bazie podatkowej.

W latach 2013-2014 Fitch spodziewa się, że obsługa zadłużenia przewyższy nadwyżkę operacyjną, w związku z czym wymagać może częściowego sfinansowania wolnymi środkami lub dochodami ze sprzedaży majątku.

Gospodarka Opola jest dobrze zdywersyfikowana. Charakteryzuje się rozwiniętym sektorem usług, niskim bezrobociem oraz brakiem silnie cyklicznych sektorów gospodarki.

Korzystne położenie oraz dobre połączenia komunikacyjne z innymi miastami Polski, jak również z Niemcami i Czechami, stwarzają dobre warunki dla dalszego rozwoju miasta i poszerzenia jego bazy podatkowej.

Rating może zostać obniżony, jeśli wyniki operacyjne oraz wskaźnik spłaty długu Opola nie poprawią się w porównaniu z rokiem 2012, w wyniku wzrostu wydatków operacyjnych powyżej wzrostu dochodów operacyjnych lub/i spadku dochodów podatkowych na skutek niekorzystnych zmian w gospodarce.

Podniesienie ratingu może nastąpić, jeżeli w średnim okresie nadwyżka operacyjna miasta ustabilizuje się na poziomie nie niższym niż 10 proc. dochodów operacyjnych, a wskaźniki długu ulegną poprawie: wskaźnik spłaty długu poniżej pięciu lat i wskaźnik obsługi długu poniżej 70 proc.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.