PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził rating Poznania

  • pt    18 kwietnia 2016 - 13:57
Fitch potwierdził rating Poznania
Fitch spodziewa się, że w latach 2016-2018 wyniki operacyjne Poznania będą dobre. (fot.poznan.pl)

• Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi miasta Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-”.
• Perspektywa ratingów jest stabilna.
Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że wyniki operacyjne Poznania pozostaną mocne w średnim okresie, co zapewni bezpieczne wskaźniki obsługi oraz spłaty długu.

Ratingi uwzględniają mocne wyniki operacyjne miasta, umiarkowane zadłużenie bezpośrednie, wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych oraz dobrze rozwiniętą i zdywersyfikowaną gospodarkę Poznania. Biorą one również pod uwagę znaczne zobowiązania pośrednie Poznania.

Fitch spodziewa się, że w latach 2016-2018 wyniki operacyjne Poznania będą dobre. Zgodnie z prognozą, można się spodziewać, że nadwyżka operacyjna będzie wynosić średnio 390 mln zł rocznie i stanowić 13,5 proc. dochodów operacyjnych.

Nadwyżka na takim poziomie będzie 1,3 razy wyższa od obsługi długu (spłata kapitału i odsetki, bez spłat przedterminowych). Fitch spodziewa się, że w latach 2016-2017 wyniki budżetowe Poznania będą zbilansowane.

Natomiast od 2018 r. miasto może wykazywać niewielkie deficyty (około 3 proc. dochodów ogółem) z uwagi na rosnący deficyt na poziomie majątkowym.

W 2015 r. nadwyżka operacyjna Poznania była wysoka i wyniosła 424 mln zł, stanowiąc 15,6 proc. dochodów operacyjnych (nadwyżka ta wyniosłaby 13,7 proc. dochodów operacyjnych, gdyby wyłączyć dochody o charakterze jednorazowym, tj. 61 mln zł z tytułu rozliczenia VAT). Sprzyjał temu dynamiczny wzrost dochodów z podatków dochodowych oraz podatków lokalnych i opłat oraz polityka miasta mająca na celu ograniczanie tempa wzrostu wydatków operacyjnych.

Budżetowa nadwyżka Poznania

- W 2015 r. roku miasto drugi rok z rzędu osiągnęło nadwyżkę budżetową, która wyniosła 6,5 proc, dochodów ogółem (8,9 proc. w 2014 roku). Nadwyżka ta miała miejsce pomimo wysokich wydatków majątkowych (770 mln zł, tj. 23,3 proc. wydatków ogółem) – ocenia agencja.

Zdaniem Fitch wydatki majątkowe miasta mogą spaść do około 500 mln zł rocznie (tj. 16 proc. wydatków ogółem) w latach 2016-2017,  a więc zanim rozpocznie się realizacja nowych inwestycji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Wydatki te zaczną ponownie rosnąć od 2018 r. i osiągną najwyższy poziom w latach 2019-2021.

- Spodziewamy się, że w ramach obecnej perspektywy UE program inwestycyjny Poznania będzie miał podobna skalę jak w poprzedniej perspektywie i również będzie on w 40-50 proc. finansowany z dotacji unijnych oraz w 30 proc. z nadwyżki bieżącej, co powinno ograniczyć zapotrzebowanie miasta na finansowanie długiem – pisze agencja.

Zadłużenie Poznania sukcesywnie spada od 2011 r. (stanowiło wówczas 77 proc. dochodów bieżących) i Fitch spodziewa się, że osiągnie ono swój najniższy poziom w latach 2016-2017, wynosząc 55 proc. dochodów bieżących. Fitch zakłada, że zadłużenie miasta zacznie ponownie rosnąć od 2018 r. w związku z realizacją nowych inwestycji, ale w 2019 r. nie przekroczy 55 proc. dochodów bieżących.

W 2016 r. miasto zamierza - podobnie jak w latach ubiegłych - dokonywać przedterminowych spłat wysoko oprocentowanego zadłużenia (w pierwszym kwartale spłaciło już przed terminem 106 mln zł), tym samym ograniczając koszty odsetek oraz wygładzając profil spłaty długu.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.