PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził rating Poznania

  • pt    18 kwietnia 2016 - 13:57
Fitch potwierdził rating Poznania

Fitch spodziewa się, że w latach 2016-2018 wyniki operacyjne Poznania będą dobre. (fot.poznan.pl)

• Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi miasta Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-”.
• Perspektywa ratingów jest stabilna.
Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że wyniki operacyjne Poznania pozostaną mocne w średnim okresie, co zapewni bezpieczne wskaźniki obsługi oraz spłaty długu.

Ratingi uwzględniają mocne wyniki operacyjne miasta, umiarkowane zadłużenie bezpośrednie, wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych oraz dobrze rozwiniętą i zdywersyfikowaną gospodarkę Poznania. Biorą one również pod uwagę znaczne zobowiązania pośrednie Poznania.

Fitch spodziewa się, że w latach 2016-2018 wyniki operacyjne Poznania będą dobre. Zgodnie z prognozą, można się spodziewać, że nadwyżka operacyjna będzie wynosić średnio 390 mln zł rocznie i stanowić 13,5 proc. dochodów operacyjnych.

Nadwyżka na takim poziomie będzie 1,3 razy wyższa od obsługi długu (spłata kapitału i odsetki, bez spłat przedterminowych). Fitch spodziewa się, że w latach 2016-2017 wyniki budżetowe Poznania będą zbilansowane.

Natomiast od 2018 r. miasto może wykazywać niewielkie deficyty (około 3 proc. dochodów ogółem) z uwagi na rosnący deficyt na poziomie majątkowym.

W 2015 r. nadwyżka operacyjna Poznania była wysoka i wyniosła 424 mln zł, stanowiąc 15,6 proc. dochodów operacyjnych (nadwyżka ta wyniosłaby 13,7 proc. dochodów operacyjnych, gdyby wyłączyć dochody o charakterze jednorazowym, tj. 61 mln zł z tytułu rozliczenia VAT). Sprzyjał temu dynamiczny wzrost dochodów z podatków dochodowych oraz podatków lokalnych i opłat oraz polityka miasta mająca na celu ograniczanie tempa wzrostu wydatków operacyjnych.

Budżetowa nadwyżka Poznania

- W 2015 r. roku miasto drugi rok z rzędu osiągnęło nadwyżkę budżetową, która wyniosła 6,5 proc, dochodów ogółem (8,9 proc. w 2014 roku). Nadwyżka ta miała miejsce pomimo wysokich wydatków majątkowych (770 mln zł, tj. 23,3 proc. wydatków ogółem) – ocenia agencja.

Zdaniem Fitch wydatki majątkowe miasta mogą spaść do około 500 mln zł rocznie (tj. 16 proc. wydatków ogółem) w latach 2016-2017,  a więc zanim rozpocznie się realizacja nowych inwestycji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Wydatki te zaczną ponownie rosnąć od 2018 r. i osiągną najwyższy poziom w latach 2019-2021.

- Spodziewamy się, że w ramach obecnej perspektywy UE program inwestycyjny Poznania będzie miał podobna skalę jak w poprzedniej perspektywie i również będzie on w 40-50 proc. finansowany z dotacji unijnych oraz w 30 proc. z nadwyżki bieżącej, co powinno ograniczyć zapotrzebowanie miasta na finansowanie długiem – pisze agencja.

Zadłużenie Poznania sukcesywnie spada od 2011 r. (stanowiło wówczas 77 proc. dochodów bieżących) i Fitch spodziewa się, że osiągnie ono swój najniższy poziom w latach 2016-2017, wynosząc 55 proc. dochodów bieżących. Fitch zakłada, że zadłużenie miasta zacznie ponownie rosnąć od 2018 r. w związku z realizacją nowych inwestycji, ale w 2019 r. nie przekroczy 55 proc. dochodów bieżących.

W 2016 r. miasto zamierza - podobnie jak w latach ubiegłych - dokonywać przedterminowych spłat wysoko oprocentowanego zadłużenia (w pierwszym kwartale spłaciło już przed terminem 106 mln zł), tym samym ograniczając koszty odsetek oraz wygładzając profil spłaty długu.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.