PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził rating Rybnika

  • GK    5 lipca 2013 - 08:49
Fitch potwierdził rating Rybnika

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating krajowy Rybnika na poziomie „A+(pol)”. Rating ma perspektywę stabilną.
Krajowy rating długoterminowy Rybnika odzwierciedla bardzo dobre wyniki operacyjne miasta, dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu z wysokimi dochodami majątkowymi i dobrą płynnością, zapewniają miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych.

Rating bierze również pod uwagę niskie zadłużenie miasta oraz ograniczone potrzeby pożyczkowe. Rating uwzględnia także utrzymującą się presję na wydatki operacyjne wynikającą z trudnego otoczenia instytucjonalnego, jak i z konieczności utrzymywania nowo wybudowanej infrastruktury.

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania Fitch, że wyniki operacyjne miasta pozostaną dobre, w rezultacie czego wskaźniki obsługi długu pozostaną bezpieczne w średnim okresie, pomimo spodziewanego wolniejszego tempa wzrostu gospodarki Polski w 2013 r.

Dobre zarządzanie finansami miasta przejawia się ostrożnym budżetowaniem oraz stałym monitorowaniem i racjonalizacją wydatków, w rezultacie czego wyniki budżetowe są lepsze niż zaplanowano.

Umożliwia to przeciwdziałanie presji na budżet, zwłaszcza jeśli chodzi o sztywne wydatki związane z finansowaniem oświaty i pomocy społecznej. Fitch oczekuje, że również w średnim okresie władze miasta będą skutecznie kontrolować wzrost wydatków operacyjnych oraz prowadzić ostrożną politykę budżetową.

Wyniki operacyjne Rybnika są od lat dobre. Fitch oczekuje, że miasto utrzyma dobre wyniki w średnim okresie z nadwyżką operacyjną wynoszącą 10 proc.-12 proc. dochodów operacyjnych (tj. ok. 60 mln zł). Nadwyżka operacyjna na takim poziomie będzie znacznie wyższa niż obsługa zadłużenia. W 2012 r. nadwyżka operacyjna wyniosła 68 mln zł lub 12,5 proc. dochodów operacyjnych i trzykrotnie przewyższała obsługę długu.

Fitch prognozuje, że zadłużenie Rybnika w latach 2013-2015 pozostanie niskie, tj. ok. 20 proc. dochodów bieżących. Agencja spodziewa się, że wydatki majątkowe Miasta wzrosną do ok. 160 mln zł w 2013 r., a następnie spadną poniżej 40 mln zł w 2015r., w związku z zakończeniem obecnie realizowanych inwestycji.

Dzięki wysokiemu udziałowi dochodów majątkowych i nadwyżki bieżącej w finansowaniu wydatków majątkowych potrzeby pożyczkowe miasta powinny pozostać ograniczone. Jednak, zakończone inwestycje mogą spowodować dodatkową presję na budżet miasta w średnim okresie z uwagi na wzrost wydatków na utrzymanie nowo wybudowanej infrastruktury.

Podobnie do wielu samorządów w Polsce, budżet Rybnika jest pod presją wydatków operacyjnych. Spowodowane jest to przede wszystkim przekazanymi przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków, w szczególności w najbardziej kosztownych obszarach działalności miasta, takich jak oświata i pomoc społeczna.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Eterno Vagabundo, 2013-07-06 20:50:33

    Nareszcie się dzieje Coś pozytywnego, A my Rybniczanie Cieszymy się z tego.