PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził rating Warszawy. Perspektywa stabilna

  • AW    16 czerwca 2016 - 14:45
Fitch potwierdził rating Warszawy. Perspektywa stabilna

Fitch Ratings utrzymał dotychczasową ocenę stolicy. (fot. commons.wikimedia.org)

• Po obniżonej perspektywie ratingu Warszawy, jaki w maju ogłosiła agencja Moody’s emocje już opadły. Fitch Ratings utrzymał dotychczasową ocenę stolicy na poziomie AAA(pol).
• Perpektywa ratingu jest stabilna i odzwierciedla oczekiwania Fitch, że w średnim okresie dobre wyniki operacyjne Warszawy pozostaną utrzymane, pomimo presji na wzrost wydatków operacyjnych.
Przypomnijmy, w nocy z 13 na 14 maja agencja Moody's opublikowała ocenę, z której wynika, że agencja utrzymała rating polskiego długu na poziomie A2/P-1, ale zmieniła perspektywę ratingu ze stabilnej na negatywną. Skutkowało to też obniżeniem ratingów dla miast ocenianych przez te agencje, w tym Warszawy.

- Zmiana perspektywy ze stabilnej na negatywną zwiększa prawdopodobieństwo obniżki ratingu kraju, a co za tym idzie również Warszawy, w przyszłości. To może powodować relatywnie wyższe koszty obsługi przyszłego finansowania zewnętrznego. Do 2020 r. chcemy zainwestować w rozwój (metro, drogi, szkoły, instytucje kultury) ponad 10,5 mld zł – mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

Podkreślała jednak, że są poważne przesłankami potwierdzające stabilność sytuacji finansowej Warszawy jak: satysfakcjonujące wyniki operacyjne, coraz lepsze osiągane wyniki finansowe, spadający poziom zadłużenia, komfortowa sytuacja płynnościowa, wyższa w przypadku miasta na prawach powiatu zdolność do generowania wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz rozważne zarządzanie finansami.

Ocena agencji Fitch to potwierdza

Fitch Ratings potwierdził 16 czerwca krajowy długoterminowy rating Warszawy na poziomie „AAA(pol)”. Perspektywa ratingu jest stabilna. Fitch Ratings potwierdził jednocześnie długoterminowy rating krajowy „AAA(pol)” dla programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez miasto w ramach tego programu.

Jak podaje Fitch, aktualizacja ratingu Warszawy odzwierciedla poprawę wyników budżetowych miasta. Rating bierze również pod uwagę wysoki poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia oraz bogatą i zróżnicowaną gospodarkę z mocną bazą podatkową. Rating uwzględnia także oczekiwany wzrost zobowiązań bezpośrednich i pośrednich Warszawy związanych z nowymi inwestycjami.

Zgodnie z podstawowym wariantem prognoz Fitch przewiduje, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne z nadwyżką operacyjną na poziomie 8% dochodów operacyjnych, co będzie zbieżne ze średnią z lat 2012-2015. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze Warszawy będą w dalszym ciągu skutecznie kontrolować wzrost wydatków operacyjnych, przy wsparciu ponadprzeciętnej elastyczności finansowej po stronie wydatków operacyjnych oraz spodziewanego wzrostu gospodarki Polski.

W 2015 roku Warszawa osiągnęła marżę operacyjną na poziomie 11,9% (9,4% w 2014 r.), co było powyżej naszych oczekiwań. Ponadto, wysokie dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dywidend umożliwiły miastu osiągnięcie nadwyżki budżetowej na poziomie 10% dochodów ogółem (2,4% w 2014 r.).KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.