PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził ratingi Bydgoszczy

  • AT    28 marca 2013 - 20:19
Fitch potwierdził ratingi Bydgoszczy

28 marca 2013r.: Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Bydgoszczy dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB" oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A(pol)". Perspektywa wszystkich ratingów jest stabilna.
Ratingi odzwierciedlają stopniową poprawę wyników operacyjnych Bydgoszczy wynikającą z wdrożonych przez miasto działań mających na celu racjonalizację wydatków, dobre zarządzanie finansami oraz oczekiwaną stabilizację poziomu zadłużenia.

Ratingi biorą również pod uwagę utrzymującą się presję na wydatki bieżące, spodziewane wolniejsze tempo wzrostu gospodarki Polski w 2013r. i szybko rosnące zadłużenie spółek komunalnych, które mogą wymagać wsparcia finansowego z budżetu miasta, pomimo że aktualnie biznes plany tych przedsięwzięć nie przewidują takiej konieczności.

Stabilna perspektywa ratingów odzwierciedla oczekiwania Fitch, że w latach 2013-2015 Miasto utrzyma podjęte działania mające na celu racjonalizację wydatków bieżących, w wyniku których wskaźniki obsługi długu powinny ulec dalszej poprawie, pomimo spodziewanego wzrostu obsługi zadłużenia.

Fitch zakłada, że Bydgoszcz będzie kontynuować obecną praktykę dobrego zarządzania finansami i będzie ograniczać tempo wzrostu wydatków bieżących. Nadwyżka operacyjna Bydgoszczy może wzrosnąć z 98,5 mln zł w 2012r. do 140 mln zł w 2015r. zapewniając wystarczające środki na obsługę długu w latach 2013-2015. Zgodnie z oczekiwaniami Fitch, podjęte przez miasto działania służące ograniczaniu wydatków przyczyniło się do poprawy wyników operacyjnych Bydgoszczy już w 2012r., gdy marża operacyjna wzrosła do 7,9% z 6,5% w 2011r.

Fitch prognozuje, że zadłużenie bezpośrednie Bydgoszczy wzrośnie do 1 mld zł w 2014r. i ustabilizuje się na poziomie 71% dochodów bieżących miasta począwszy od 2015r. W 2013r. w ramach umowy o kredyt z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na kwotę 208 mln zł, miasto może wykorzystać jeszcze 44 mln zł na sfinansowanie inwestycji.

Bydgoszcz zakłada również zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości do 43 mln zł w celu sfinansowania deficytu w 2013r. oraz spłaty zadłużenia z lat ubiegłych. Fitch oczekuje, że w latach 2013-2015 obciążenie z tytułu obsługi zadłużenia nie przekroczy 60% nadwyżki operacyjnej miasta.

Zdaniem Fitch zobowiązania pośrednie miasta mogą wzrosnąć z około 636 mln zł w 2012r. do 1 mld zł w 2015r. Wyższe ryzyko pośrednie wynikać będzie z finansowanych długiem inwestycji spółek miejskich, związanych z budową linii tramwajowej oraz spalarni odpadów. Obecnie większość spółek miejskich ma zdolność do samodzielnej obsługi swego zadłużenia, ale niektóre nowe projekty mogą wymagać wsparcia finansowego z budżetu miasta.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.