PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził ratingi Częstochowy

  • EM    19 listopada 2013 - 20:26
Fitch potwierdził ratingi Częstochowy

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe miasta Częstochowy dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
Ratingi odzwierciedlają zadowalające wyniki operacyjne miasta, które są zgodne z oczekiwaniami Fitch oraz wynikają z prowadzonej przez władze Częstochowy racjonalizacji wydatków, co zapewnia bezpieczne wskaźniki zadłużenia. Ratingi biorą pod uwagę spodziewaną stabilizację zadłużenia oraz jego korzystną strukturę. Ponadto, ratingi uwzględniają ryzyko pośrednie związane ze szpitalem miejskim, który w dalszym ciągu może wymagać wsparcia z budżetu Częstochowy.

Fitch oczekuje, że nadwyżka operacyjna Miasta w latach 2013-2015 wyniesie około 8% dochodów operacyjnych (około 75 mln zł rocznie) i będzie średnio 1,5 razy wyższa od obsługi zadłużenia. W opinii Fitch, będzie to wynikało z prowadzonych przez Władze Miasta działań mających na celu utrzymywanie wzrostu wydatków operacyjnych poniżej wzrostu dochodów operacyjnych, co umożliwi przeciwdziałanie skutkom wolniejszej dynamiki przyrostu dochodów z udziału w podatkach dochodowych, spowodowanej spowolnieniem gospodarczym w Polsce w 2013r.

Zdaniem Fitch, w związku z realizowanymi inwestycjami, zadłużenie Częstochowy może wzrosnąć do 480 mln zł na koniec 2015r., ale pozostanie na umiarkowanym poziomie 50% dochodów bieżących (420 mln zł lub 51% dochodów bieżących w 2012r.). Większość zadłużenia Miasta zostało zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym, co zapewnia stosunkowo niski koszt finansowania, dłuższy okres spłaty oraz równomierne rozłożenie spłat długu. Agencja nie spodziewa się, aby wskaźnik spłaty zadłużenia (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) przekroczył 9 lat, czyli pozostanie na poziomie znacznie niższym niż średnia zapadalność długu szacowana na 14 lat, co jest pozytywnym czynnikiem ratingu.

Fitch zakłada, że wydatki majątkowe Częstochowy w 2013-2015 pozostaną umiarkowane i wyniosą średnio 130 mln zł rocznie (14% wydatków ogółem; 163 mln zł lub 17% w 2012r.). To dlatego, że wdrażanie inwestycji współfinasowanych ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, może się nałożyć z kończeniem obecnie realizowanych inwestycji z perspektywy na lata 2007-2013.

Zobowiązania pośrednie miasta dotyczą długoterminowego zadłużenia spółek komunalnych oraz jednostek ochrony zdrowia. Zadłużenie to jest częściowo poręczone przez miasto. Fitch ocenia ryzyko pośrednie Częstochowy jako niskie, w odniesieniu do innych miast z grupy porównawczej. Większość ryzyka pośredniego w dalszym ciągu generowane jest przez słabą kondycję finansową szpitala miejskiego, który może wymagać dalszego wsparcia finansowego ze strony miasta w postaci poręczeń, pożyczek lub pokrywania strat. Jednak, to potencjalne wsparcie w relacji do budżetu miasta będzie stosunkowo niewielkie, poniżej 1% dochodów operacyjnych.

Lokalna baza podatkowa jest dobrze zdywersyfikowana, chociaż jest słabsza niż w większości miast średniej wielkości w Polsce. W 2011r. (ostatnie dostępne dane) PKB na mieszkańca podregionu częstochowskiego, który obejmuje Częstochowę oraz okoliczne miasta i gminy, stanowił 83% średniej krajowej. Jednak wskaźniki dla samego Miasta powinny być wyższe, zbliżone do średniej krajowej, ponieważ miasto jest najsilniejszym ośrodkiem gospodarczym w podregionie.

Podniesienie ratingu może mieć miejsce, jeśli nadwyżka operacyjna Częstochowy trwale przekroczy 11% dochodów operacyjnych, a wskaźnik zadłużenia do dochodów bieżących ustabilizuje się poniżej 50%.

Ratingi miasta mogą zostać obniżone, gdy wskaźnik spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) przekroczy 15 lat, w wyniku trwałego pogorszenia się nadwyżki operacyjnej znacznie poniżej oczekiwań Fitch lub w wyniku znacznego wzrostu zadłużenia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.