PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził ratingi Częstochowy i Torunia. Perspektywa stabilna

  • KDS    31 października 2017 - 06:50
Fitch potwierdził ratingi Częstochowy i Torunia. Perspektywa stabilna
Toruń otrzymał perspektywę ratingową stabilną (fot. pixabay.com)

Fitch Ratings potwierdził w poniedziałek (30.10) rating dla Częstochowy i Torunia. W obydwu przypadkach ratingi mają perspektywę stabilną.
• W przypadku Torunia scenariusz Fitch zakłada, że miasto utrzyma dobre wyniki budżetowe, które będą wspierane przez dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. 

• Wyniki operacyjne Częstochowy pozostaną dobre, czemu będą sprzyjały dobre praktyki zarządzania finansowego.

• Fitch zwraca jednak uwagę, że samorządy w Polsce podlegają presji na wydatki operacyjne, spowodowanej głównie przekazanymi w przeszłości przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków, w szczególności w obszarach takich jak oświata i pomoc społeczna.

Dla Torunia, Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (Issuer Default Ratings) dla zadłużenia w walucie międzynarodowej oraz krajowej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Perspektywy obydwu ratingów są stabilne. 

- Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz Fitch, który zakłada, że miasto utrzyma dobre wyniki budżetowe, które będą wspierane przez dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi biorą również pod uwagę dość wysokie zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto, które jest następstwem realizacji dużych inwestycji - czytamy w uzasadnieniu. 

Sytuacja finansowa miasta 

Fitch zaznacza, że w 2017 roku sytuacja finansowa Torunia rozwijała się zgodnie ze scenariuszem bazowym Fitch. Zgodnie z nim miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z nadwyżką operacyjną wynoszącą około 100 mln zł tj. 1,3 razy wyższą niż roczna obsługa zadłużenia (włączając raty oraz odsetki).

Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej (wskaźnik spłaty długu) powinien pozostać na poziomie 11-12 lat, czyli znacznie poniżej ostatecznego terminu spłaty zadłużenia wynoszącego 25 lat.

Po ośmiu miesiącach 2017r. Toruń osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 84 mln zł,
w porównaniu do wysokiego deficytu (102 mln zł lub 9 proc. dochodów ogółem) zaplanowanego w uchwale budżetowej. Nadwyżka budżetowa wynika z mniejszego tempa inwestycji współfinansowanych dotacjami unijnymi niż zakładano na początku roku.

 

Deficyt na poziomie 3 proc.

Fitch uważa, że znaczna część wydatków majątkowych zostanie przesunięta na 2018, a faktyczne wydatki majątkowe w 2017 mogą stanowić około 60 proc. zaplanowanych przez miasto. W rezultacie Fitch spodziewa się, że deficyt budżetowy Miasta może wynieść około 3 proc. dochodów ogółem w 2017, czyli 33 mln zł.

Zaś na koniec 2017 zadłużenie bezpośrednie Torunia wyniesie 888 mln zł lub 90 proc. dochodów bieżących (2016: 890 mln zł oraz 94 proc.).

- Od 2018 spodziewamy się intensyfikacji wydatków majątkowych na skutek której zadłużenie Torunia stopniowo wzrośnie w ujęciu nominalnym. Wydatki majątkowe mogą wzrosnąć do 250 mln zł rocznie w latach 2018-2019. Inwestycje będą w większości finansowane z dochodów majątkowych (głównie dotacji unijnych), nadwyżek bieżących oraz nowego zadłużenia - czytamy w komunikacie.  ×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.