PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził ratingi Częstochowy na poziomie "BBB"

  • bad    16 maja 2014 - 18:37
Fitch potwierdził ratingi Częstochowy na poziomie "BBB"

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (Issuer Default Ratings) dla Miasta Częstochowy dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
Ratingi odzwierciedlają utrzymujące się stabilne wyniki operacyjne miasta, zgodne z oczekiwaniami Fitch i wynikające z ostrożnej polityki budżetowej, która w połączeniu z korzystnym profilem zapadalności długu pozwala miastu utrzymać bezpieczne wskaźniki zadłużenia.

Ratingi biorą również pod uwagę spodziewaną stabilizację zadłużenia. Ponadto, ratingi uwzględniają ryzyko pośrednie związane ze szpitalem miejskim, który może wymagać dalszego wsparcia z budżetu miasta.

Fitch oczekuje, że nadwyżka operacyjna miasta w latach 2014-2015 wyniesie około 8%-9% dochodów operacyjnych (około 75-80 mln zł) i będzie około 2 razy wyższa od kosztów obsługi zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki). Zdaniem Fitch, będzie to wynikało z działań prowadzonych przez władze miasta mających na celu utrzymywanie wzrostu wydatków operacyjnych poniżej wzrostu dochodów operacyjnych oraz z oczekiwanego wzrostu dochodów z podatków dochodowych na skutek spodziewanego przyspieszenia wzrostu gospodarki Polski w 2014 r.

Zdaniem Fitch, w związku z realizowanymi inwestycjami, zadłużenie Częstochowy wzrośnie z 437 mln zł w 2013 r. do 480 mln zł w 2015 r. Zadłużenie powinno ustabilizować się na umiarkowanym poziomie 50% dochodów bieżących, tj. zbliżonym do 2013r. z uwagi na spodziewany wzrost dochodów z podatków (dochodowych i od nieruchomości).

Większość zadłużenia miasta zostało zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym, co zapewnia stosunkowo niski koszt finansowania, dłuższy okres spłaty oraz równomierne rozłożenie spłat długu. Agencja nie spodziewa się, aby wskaźnik spłaty zadłużenia (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) przekroczył 9 lat, czyli pozostanie na poziomie znacznie niższym niż średnia zapadalność długu szacowana na 14 lat, co jest pozytywnym czynnikiem ratingu.

Fitch zakłada, że wydatki majątkowe Częstochowy w latach 2014-2015 pozostaną umiarkowane i wyniosą średnio 13%-14% wydatków ogółem (13% w 2013r.). To dlatego, że zdaniem Fitch środki unijne dostępne dla polskich jednostek samorządu terytorialnego (jst) w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 prawdopodobnie nie zaczną zasilać budżetów jst wcześniej niż pod koniec 2015r.

Zobowiązania pośrednie miasta dotyczą długoterminowego zadłużenia spółek komunalnych oraz jednostek ochrony zdrowia. Zadłużenie to jest częściowo poręczone przez miasto. Fitch ocenia ryzyko pośrednie Częstochowy jako niskie, w odniesieniu do innych miast z grupy porównawczej. Większość ryzyka pośredniego w dalszym ciągu generowane jest przez słabą kondycję finansową szpitala miejskiego, który może wymagać dalszego wsparcia finansowego ze strony miasta w postaci poręczeń, pożyczek lub pokrywania strat. Jednak, to potencjalne wsparcie w relacji do budżetu miasta będzie stosunkowo niewielkie, poniżej 1% dochodów operacyjnych.

Podniesienie ratingu może mieć miejsce, jeśli nadwyżka operacyjna Częstochowy trwale przekroczy 11% dochodów operacyjnych, a wskaźnik zadłużenia do dochodów bieżących ustabilizuje się poniżej 50%.

Ratingi miasta mogą zostać obniżone, gdy wskaźnik spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) przekroczy 15 lat, w wyniku trwałego pogorszenia się nadwyżki operacyjnej znacznie poniżej oczekiwań Fitch lub w wyniku znacznego wzrostu zadłużenia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.