PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził ratingi Częstochowy. Perspektywa pozytywna

  • JS    28 października 2016 - 21:14
Fitch potwierdził ratingi Częstochowy. Perspektywa pozytywna
Zgodnie z podstawowym wariantem prognoz Fitch zakłada, że w latach 2016-2018 wyniki operacyjne Częstochowy pozostaną dobre, z nadwyżką operacyjną wynoszącą 80-90 mln zł rocznie (fot. fotolia)

• Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Częstochowy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Rating – IDR) na poziomie „BBB”.
• Perspektywa ratingów jest pozytywna.
Potwierdzenie ratingów IDR odzwierciedla opinię Fitch, że zadłużenie Częstochowy pozostanie na umiarkowanym poziomie i z korzystną strukturą, a wysoka płynność i ostrożne zarządzanie będą utrzymane. Ratingi biorą również pod uwagę ryzyko pośrednie związane ze szpitalem miejskim, który może wymagać dalszego wsparcia z budżetu miasta.

Pozytywna perspektywa ratingów odzwierciedla pogląd Fitch, że wskaźniki zadłużenia Częstochowy w średnim okresie mogą być lepsze niż te u podmiotów z grupy porównawczej z ratingiem “BBB”.

Główne czynniki ratingu

Zgodnie z podstawowym wariantem prognoz Fitch zakłada, że w latach 2016-2018 wyniki operacyjne Częstochowy pozostaną dobre, z nadwyżką operacyjną wynoszącą 80-90 mln zł rocznie, czyli 8% dochodów operacyjnych (w latach 2010-2015 średnio 66 mln zł i 7,4%). Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że Władze Miasta będą w dalszym ciągu skutecznie kontrolowały wzrost wydatków operacyjnych, a dochody z podatków będą rosły, w związku ze spodziewanym wzrostem gospodarki Polski.

Częstochowa, podobnie jak wszystkie gminy w Polsce, uruchomiła w kwietniu 2016r. rządowy program „Rodzina 500+”. Mimo że przepływ środków z budżetu państwa, powiększając dochody i wydatki operacyjne, będzie neutralny dla nadwyżki operacyjnej, to porównywalność wskaźników takich jak marża operacyjna i bieżąca oraz relacja długu do dochodów bieżących między rokiem 2016 i 2015 będzie ograniczona.

Fitch prognozuje, że wydatki majątkowe Częstochowy w latach 2016-2018 mogą wynieść łącznie 600 mln zł – średnio 15% wydatków budżetowych. Będzie to poziom zbliżony do średniej z lat 2010-2015, gdyż Miasto dopiero rozpoczyna realizację inwestycji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Jednak Fitch spodziewa się, że Częstochowa, podobnie jak w latach ubiegłych, sfinansuje większość wydatków majątkowych z nadwyżki bieżącej oraz bezzwrotnych dotacji na inwestycje dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce, co ograniczy zapotrzebowanie Częstochowy na finansowanie długiem.

Zadłużenie Częstochowy jest umiarkowane, a zapotrzebowanie na nowy dług jest mniejsze w porównaniu do innych miast z grupy porównawczej. W średnim okresie Fitch zakłada dalsze ograniczenie zadłużenia Miasta w relacji do dochodów bieżących oraz jego stabilizację na poziomie około 40% (51% w 2012r. i 42% spodziewane na koniec 2016 r.). Fitch prognozuje również, że w latach 2016-2018 obsługa zadłużenia (kapitał i odsetki) wyniesie 60% nadwyżki operacyjnej, natomiast wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej może utrzymywać się na poziomie 6 - 7 lat, znacznie poniżej ostatecznego okresu spłaty długu wynoszącego 15 lat.

Na koniec 2015 roku zobowiązania pośrednie miasta wyniosły 100 mln zł. W około 60% dotyczyły one zadłużenia spółek komunalnych, które charakteryzują się dużą zdolnością do samodzielnej obsługi długu, a w konsekwencji zadłużenie to nie powinno wywierać presji na budżet miasta. Jednak w średnim okresie szpital miejski (około 40 mln zł długu na koniec 2015r.) może wymagać wsparcia finansowego ze strony Częstochowy w postaci pokrywania ujemnego wyniku finansowego, poręczeń lub pożyczek. Jednak, rozmiary potencjalnego wsparcia będą ograniczone i raczej nie przekroczą 0,5% dochodów operacyjnych Miasta.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.