PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził ratingi Katowic

  • dais    28 sierpnia 2013 - 18:09

Fitch Ratings-Londyn/Warszawa - 28 sierpnia 2013: Fitch Ratings zmienił perspektywę ratingów Katowic z Pozytywnej na Stabilną oraz potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-". Fitch potwierdził również długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)" ze Stabilną perspektywą.
Perspektywa ratingów międzynarodowych Katowic została zmieniona z Pozytywnej na Stabilną w związku ze zmianą perspektywy ratingów Polski (komunikat z dnia 23 sierpnia 2013r. zamieszczony na stronie www.fitchratings.com). Perspektywa ratingów Katowic odzwierciedla ponadto opinię Fitch, że wskaźnik obsługi długu Miasta pozostanie bezpieczny, pomimo prognozowanego stopniowego pogarszania się wyników operacyjnych Katowic.

Zmiana perspektywy ratingów wynika z metodyki Fitch Ratings „International Local and Regional Governments Rating Criteria" z dnia 9 kwietnia 2013, dostępnej na www.fitchratings.com. Zgodnie z nią ratingi jednostek samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż rating Państwa.

Ratingi Katowic odzwierciedlają nadal dobre, chociaż słabsze niż w poprzednich latach wyniki operacyjne, wysoki poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia oraz dobrze rozwiniętą lokalną gospodarkę i bazę podatkową. Ratingi biorą również pod uwagę prognozowany umiarkowany wzrost zadłużenia bezpośredniego i pośredniego Miasta w latach 2013-2015.

Fitch spodziewa się, że wyniki operacyjne Miasta będą ulegać dalszemu osłabieniu w latach 2013-2015, choć będą one nadal lepsze niż w innych miastach o tym samym ratingu i będą zapewniać bezpieczne wskaźniki pokrycia długu. W 2013r. nadwyżka operacyjna może stanowić 10% dochodów operacyjnych (11,6% w 2012r.), a następnie spaść do 9% w latach 2014-2015. Nadwyżka operacyjna będzie wynosić średnio 140 mln zł i będzie 2,5 raza wyższa od obsługi zadłużenia (włączając raty kapitałowe oraz odsetki).

Zdaniem Fitch wydatki operacyjne Miasta nadal będą rosły szybciej niż dochody operacyjne. Będzie to wynikało z polityki Miasta mającej na celu zapewnienie wysokiego poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta i inwestorów, przy utrzymujących się słabych prognozach wzrostu gospodarczego.

Miasto wykorzysta cześć wolnych środków na finansowanie inwestycji realizowanych w latach 2013-2015. Środki te pozostaną wysokie i będą wynosić około 200 mln zł (400 mln zł w 2012r.), czyli nadal będą zdecydowanie wyższe od obsługi długu prognozowanej na poziomie około 55 mln zł rocznie.

W związku z inwestycjami zadłużenie Katowic może wzrosnąć z 485 mln zł na koniec 2012r. do 700 mln zł na koniec 2014r. Pozostanie jednak nadal umiarkowane; na poziomie 48% dochodów bieżących (36% w 2012r.). Katowice zabezpieczyły środki na finansowanie inwestycji w latach 2013-2014; dysponują one 233 mln zł w ramach podpisanych umów kredytowych. Wskaźnik długu do nadwyżki bieżącej pozostanie bezpieczny na poziomie około 6 lat (3 lata w 2012r.), zdecydowanie poniżej średniej zapadalności długu wynoszącej około 19 lat.

Ratingi mogą zostać podniesione w przypadku, gdy podniesiony zostanie rating Polski i jednocześnie wyniki operacyjne Katowic będą dobre, przy jednoczesnej malejącej presji na wydatki majątkowe finansowane długiem.

Obniżenie ratingów może nastąpić, w przypadku zdecydowanego pogorszenia się wskaźnika spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej), znacznie poniżej prognoz Fitch, w wyniku istotnego pogorszenia się wyników operacyjnych i/lub znacznego wzrostu zadłużenia netto Miasta.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: