PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził ratingi Małopolski

  • pt    3 lutego 2015 - 15:25
Fitch potwierdził ratingi Małopolski

Fitch potwierdził ratingi Małopolski - fot. fotolia

Fitch Ratings potwierdził ratingi Małopolski dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie „A-”, dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „A” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną.
Potwierdzenie ratingów odzwierciedla mocne wyniki operacyjne i budżetowe Małopolski wynikające z dobrego zarządzania strategicznego i finansowego. Ratingi uwzględniają również umiarkowane zadłużenie, mocne wskaźniki długu oraz dobrą płynność.

Ratingi biorą pod uwagę także ryzyko pośrednie wynikające z sektora ochrony zdrowia, który może wymagać wsparcia finansowego ze strony województwa w średnim okresie.

Czytaj też: Fitch potwierdził ratingi Województwa Mazowieckiego

Fitch spodziewa się, że wyniki operacyjne Małopolski pozostaną mocne w latach 2015-2016 z nadwyżką operacyjną wynoszącą około 100 mln zł lub 12 proc. dochodów operacyjnych.

Zgodnie ze wstępnymi danymi w 2014r. nadwyżka operacyjna Małopolski wyniosła 131 mln zł lub 15,5 proc. dochodów operacyjnych i była 8-krotnie wyższa niż obsługa zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki).

Dobre wyniki operacyjne powinna wspierać kontynuowana przez Władze Województwa polityka utrzymywania wzrostu wydatków operacyjnych na poziomie wzrostu dochodów operacyjnych.

Na koniec 2014 r. zadłużenie bezpośrednie Małopolski wyniosło 487 mln zł lub umiarkowane 54 proc. dochodów bieżących. Fitch oczekuje, że w średnim okresie zadłużenie bezpośrednie będzie wynosiło umiarkowane 60 proc. dochodów bieżących.

Wskaźniki obsługi i spłaty długu powinny pozostać na bezpiecznym poziomie. Fitch uważa, że w latach 2015-2016 nadwyżka operacyjna będzie około 2-krotnie wyższa niż wydatki na obsługę długu, a wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej około 5 lat. Spłata zadłużenia województwa jest równomiernie rozłożona do 2026r.

Fitch ocenia politykę zaciągania zadłużania długoterminowego z równomiernym profilem spłaty jako ostrożną. Na koniec 2014r. ponad 75 proc. zadłużenia bezpośredniego stanowiły kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz z Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE).

Oba kredyty zostały zaciągnięte na atrakcyjnych warunkach, z okresami karencji wynoszącymi 5-6 lat i ostatecznym terminem spłaty w latach 2025-2026. Narażają także województwo na ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej, ponieważ są denominowane w euro oraz posiadają zmienne oprocentowanie.

Jednak Województwo ostrożnie prognozuje koszty obsługi długu w wieloletniej prognozie finansowej, co czyni je dobrze przygotowanym na wypadek nieoczekiwanych, niekorzystnych zmian warunków rynkowych.

Fitch pozytywnie ocenia również zarządzanie strategiczne w tym koncentrowanie się na tworzeniu korzystnych warunków rozwoju gospodarczego poprzez modernizację infrastruktury regionalnej oraz tworzenie korzystnego otoczenia dla przedsiębiorczości.

Zdaniem Fitch płynność województwa pozostanie dobra w średnim okresie. Średni miesięczny stan środków na rachunkach Małopolski wynosił 57 mln zł w 2014 r. województwo nie korzystało z kredytów płynnościowych.

Małopolska, podobnie jak inne polskie województwa, ma wysoką elastyczność w zakresie kształtowania wydatków operacyjnych. Znajduje to odzwierciedlenie w niskim udziale wydatków sztywnych, w tym na płace (28 proc. wydatków operacyjnych w latach 2013-2014) w budżecie województwa.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.