PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził ratingi miast. Na jakim poziomie?

  • AT    28 kwietnia 2014 - 10:16
Fitch potwierdził ratingi miast. Na jakim poziomie?

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Poznania, Kielc i Rzeszowa dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej. Na jakim poziomie?
Poznań

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (Issuer Default Rating) dla Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Główne czynniki ratingu

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla dobre wyniki operacyjne Poznania, z marżą operacyjną wynoszącą 14% w 2013r., czyli wyższą niż oczekiwana przez Fitch. Na ten wynik miało wpływ dobre zarządzanie finansowe oraz skuteczne zarządzanie kosztami, co zapewniło miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji z własnych środków oraz wskaźniki zadłużenia odpowiednie dla tego ratingu. Ratingi biorą również pod uwagę umiarkowany dług bezpośredni miasta i oczekiwania Fitch, że będzie on malał w latach 2014-2016. Ratingi uwzględniają również prognozowany dalszy wzrost zadłużenia pośredniego Poznania, związanego z długiem spółek miejskich.

Zdaniem Fitch wyniki operacyjne Miasta pozostaną dobre w średnim okresie, z marżą operacyjną w wysokości 12%-13% w latach 2014-2016. Będzie to wynikało z podejmowanych przez miasto ciągłych działań mających na celu racjonalizację wydatków oraz zwiększenie możliwości generowania dochodów, na przykład poprzez politykę pozyskiwania inwestorów z sektorów generujących wysoką wartość dodaną. W 2013r. nadwyżka operacyjna wyniosła 346 mln zł i była wyższa niż prognozowana przez Fitch. Na dobry wynik miały wpływ wyższe dochody z podatków dochodowych i podatku od nieruchomości oraz oszczędności po stronie wydatków operacyjnych.

Miasto będzie kontynuowało inwestycje w infrastrukturę (głównie drogi i transport publiczny), wobec czego wydatki majątkowe Poznania w latach 2014-2016 mogą wynieść średnio 540 mln zł rocznie, czyli 19% wydatków ogółem. Poznań charakteryzuje wysoka zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, gdyż nadwyżka bieżąca i dochody majątkowe (w tym wysoki udział środków unijnych) finansują większość wydatków majątkowych. W 2013r. wydatki majątkowe wyniosły 500 mln zł, z czego miasto sfinansowało około 30 mln zł długiem, co było zgodne z prognozą Fitch.

Fitch oczekuje, że zadłużenie Poznania obniży się z 75% dochodów bieżących w 2013r. do około 60%-65% w latach 2014-2016. Na koniec 2016r. dług może wynieść 1,6 mld zł. Podobnie jak w 2012r. zadłużenie bezpośrednie na koniec 2013r. wyniosło 1,8 mld zł. Obsługa zadłużenia w 2013r. wyniosła 401 mln zł (329 mln zł kapitał i 72 mln zł z tytułu odsetek), ponieważ miasto spłaciło 128 mln zł kredytów krótkoterminowych z wysokich dotacji unijnych i refinansowało 65 mln zł długu zaciągniętego na najmniej korzystnych warunkach. Zgodnie z prognozą Fitch obsługa zadłużenia bezpośredniego w latach 2014-2016 może wynieść 213 mln zł rocznie, a nadwyżka operacyjna może być wyższa od obsługi długu 1,5 razy.

Wskaźnik spłaty zadłużenia Miasta (dług do nadwyżki bieżącej) powinien ulec dalszej poprawie do sześciu lat na koniec 2016r., z siedmiu lat na koniec 2013r., co by odpowiadało średniej zapadalności długu Poznania.

Fitch spodziewa się dalszego wzrostu zadłużenia pośredniego Miasta z 1,05 mld zł na koniec 2013r. do 1,3 mld zł do końca 2015r. Nie powinno ono jednak wywierać bezpośredniej presji na budżet, ponieważ w większości dotyczyć będzie zadłużenia spółki Aquanet (BBB/Perspektywa stabilna), która samodzielnie obsługuje swój dług.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.