PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził ratingi Płocka

  • EM    17 grudnia 2013 - 19:36
Fitch potwierdził ratingi Płocka

Fitch Ratings potwierdził ratingi Płocka (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”.
Perspektywa ratingów jest Stabilna. Fitch potwierdził również rating dla zadłużenia w walucie krajowej „BBB" oraz długoterminowy rating krajowy „A+(pol)" dla zwykłych niezabezpieczonych obligacji wyemitowanych przez Płock na kwotę 80 mln zł.

Główne czynniki ratingu

Potwierdzenie ratingów Miasta odzwierciedla silną bazę podatkową, dużą elastyczność finansową oraz umiarkowany poziom zadłużenia Płocka. Ratingi biorą także pod uwagę zmienne wyniki operacyjne w 2013r. oraz rosnące zadłużenie spółek miejskich, chociaż nie powinno ono powodować dużej presji na budżet Miasta.

Baza podatkowa Płocka jest bogata i stabilna i zapewnia Miastu wysokie dochody podatkowe. Spółki z sektora petrochemicznego będące właścicielami znacznych nieruchomości  zapewniają wysokie wpływy z podatku od nieruchomości (około 25% dochodów operacyjnych oraz wysokie wpływy z PIT (około 20% dochodów operacyjnych) do budżetu miasta. Wpływają również na wysokie dochody z CIT. Równocześnie narażają budżet Miasta na cykliczność sektora naftowego, w tym na zmienność dochodów z CIT, jak to było w latach 2012-2013.

Fitch oczekuje, że w średnim okresie wyniki operacyjne Miasta będą zadowalające
z nadwyżką operacyjną wynoszącą 55-65 mln zł lub stanowiącą około 9% dochodów operacyjnych. W 2013r. wyniki operacyjne Płocka będą słabsze niż w 2012r. z nadwyżką operacyjną wynoszącą około 45 mln zł lub 6,7% dochodów operacyjnych. Na słabsze wyniki operacyjne wpłyną bardzo niskie dochody z CIT spowodowane zwrotem nadpłaconego podatku CIT przez jednego z największych podatników w Mieście. Na skutek tego dochody z CIT spadną do 10 mln zł w porównaniu do wyjątkowo wysokich 75 mln zł otrzymanych w 2012r.  
 
Presja na wydatki operacyjne może mieć również miejsce w średnim okresie, jednak będzie częściowo ograniczona przez działania restrukturyzacyjne prowadzone przez miasto. W 2013r. wydatki operacyjne mogą wzrosnąć o 4% do 635 mln zł, a następnie rosnąć o 3% rocznie w latach 2014-2015.
 
Zadłużenie Miasta będzie rosło w latach 2013-2014 (do 389 mln zł na koniec 2013). Jednak, według prognoz Fitch, dług powinien pozostać na umiarkowanym poziomie około 60% dochodów bieżących. Następnie w latach 2015-2016 zadłużenie powinno się ustabilizować.
 
W grudniu 2013r. Płock planuje emisję obligacji, w celu wcześniejszej spłaty 86,9 mln zł zadłużenia, korzystając z korzystniejszych warunków rynkowych oraz poprawiając profil zapadalności długu. Na skutek tej wcześniejszej spłaty oraz w związku z oczekiwanymi słabszymi wynikami operacyjnymi wskaźnik spłaty długu może wynieść 13 lat w 2013r., a następnie w latach 2014-2016 powinien poprawić się do 11 lat.

Fitch oczekuje, że zadłużenie pośrednie miasta wzrośnie w średnim okresie do około 160 mln zł w 2015r. ze 116 mln zł w 2012r. głównie na skutek wzrostu zadłużenia spółek miejskich realizujących inwestycje współfinansowane  z UE.

Czynniki zmiany ratingu

Ratingi mogą zostać obniżone jeśli marże operacyjne Miasta będą się stale pogarszały i nadwyżka operacyjna nie będzie wystarczającą na obsługę zadłużenia lub gdy zadłużenie znacząco wzrośnie skutkując pogorszeniem się wskaźnika spłaty długu powyżej 14 lat.  

Ratingi mogą zostać podniesione w przypadku stałej poprawy marży operacyjnej powyżej 12% z nadwyżką operacyjną w pełni wystarczającą na roczną obsługę długu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.