PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch Potwierdził Ratingi Wielkopolski

  • AT    30 czerwca 2013 - 11:23
Fitch Potwierdził Ratingi Wielkopolski

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Województwa Wielkopolskiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie „A-" oraz dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „A", oba ratingi z perspektywą Pozytywną.
Fitch potwierdził również długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)" z perspektywą Stabilną oraz międzynarodowy rating krótkoterminowy na poziomie „F2".

Ratingi województwa odzwierciedlają bardzo dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu z wysoką elastycznością po stronie wydatków oraz wysoką zdolnością do finansowania inwestycji ze środków własnych, zapewniają bezpieczne wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia. Ratingi uwzględniają także niskie, ale rosnące zadłużenie województwa.

Ratingi biorą również pod uwagę ryzyko pośrednie wynikające z sektora ochrony zdrowia, który może wymagać wsparcia finansowego ze strony Województwa w średnim okresie.

Pozytywna perspektywa ratingów odzwierciedla oczekiwania Fitch, że Województwo utrzyma dobre wyniki operacyjne, z uwagi na silną gospodarkę lokalną oraz obecnie niski poziom zadłużenia. Fitch spodziewa się wolniejszego tempa wzrostu gospodarki Polski w 2013r., co może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Województwa. Fitch zakłada, że pomimo oczekiwanego wzrostu, zadłużenie Wielkopolski pozostanie umiarkowane.

Wyniki operacyjne Wielkopolski są od lat bardzo dobre. Fitch oczekuje, że Województwo utrzyma dobre wyniki w średnim okresie z nadwyżką operacyjną wynoszącą 12%-14% dochodów operacyjnych (tj. średnio 100 mln zł). Nadwyżka operacyjna na takim poziomie będzie znacznie wyższa niż obsługa zadłużenia, pomimo planowanego wzrostu długu. W 2012r. nadwyżka operacyjna wyniosła 119 mln zł i ponad czterokrotnie przewyższała obsługę długu.

Fitch spodziewa się, że w związku z realizowanymi inwestycjami, zadłużenie Województwa w 2014r. osiągnie najwyższy poziom ok. 610 mln zł, po dynamicznym wzroście z 250 mln zł na koniec 2012r. Jednak według standardów międzynarodowych będzie ono w dalszym ciągu umiarkowane i wyniesie ok. 60%-75% dochodów bieżących.

Fitch prognozuje, że w latach 2013-2015 wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną bezpieczne. Obsługa zadłużenia może wynieść średnio mniej niż 50% nadwyżki operacyjnej. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej może wzrosnąć do ok. 8 lat, ale pozostanie poniżej średniej zapadalności długu szacowanej na 10 lat.

Fitch zauważa, że jednostki ochrony zdrowia podległe województwu mogą wymagać wsparcia finansowego z jego strony w średnim okresie. Nie powinno to jednak stanowić dużego obciążenia dla budżetu Wielkopolski, gdyż sytuacja finansowa w tych jednostkach jest lepsza niż w wielu innych województwach Polski.

Ratingi Wielkopolski są ograniczone ratingiem kraju. Ratingi mogą zostać podniesione w przypadku, gdy podniesiony zostanie rating Polski i jednocześnie wyniki operacyjne będą bardzo dobre, przy jednoczesnej malejącej presji na wydatki majątkowe finansowane długiem.

Perspektywa ratingów województwa może zostać zmieniona z Pozytywnej na Stabilną w przypadku trwałego pogorszenia się marży operacyjnej znacznie poniżej oczekiwań Fitch i/lub wyniku znacznego wzrostu zadłużenia, co spowodowałoby osłabienie wskaźników spłaty długu powyżej 9 lat.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.