PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził ratingi Województwa Mazowieckiego

  • AT    24 listopada 2014 - 13:20
Fitch potwierdził ratingi Województwa Mazowieckiego

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi województwa mazowieckiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie „BBB” , dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+ (pol)”. Perspektywa ratingów jest negatywna.
Fitch potwierdził także długoterminowy rating w walucie zagranicznej na poziomie „BBB” dla obligacji województwa wyemitowanych w transzach o wartości 50 mln euro i 32 mln euro.

Główne czynniki ratingu

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że województwo posiada adekwatną zdolność do obsługi zobowiązań finansowych, w tym do pełnej obsługi zadłużenia. Ratingi uwzględniają niższe niż prognozowane przez nas zadłużenie województwa na koniec 2014r., jak również prognozowany przez nas spadek zadłużenia w 2015r.

Ratingi biorą również pod uwagę ostatnią zmianę prawną, która spowoduje znaczące obniżenie wpłat na część regionalną subwencji ogólnej dla województw („janosikowe”) w 2015r. zmniejszając tym presję na płynność województwa.

Czytaj też: Fitch potwierdził rating Szczecina

Ratingi uwzględniają także presję na budżet województwa wynikającą z ryzyka pośredniego, które może rosnąć.

Negatywna perspektywa ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że sytuacja płynnościowa i finansowa Województwa powinna się ustabilizować zanim perspektywa będzie mogła być zmieniona na stabilną. Pozostaje tu do rozstrzygnięcia kwestia wpłat na „janosikowe” za październik grudzień 2014r. oraz roszczeń

Mazowieckiego do budżetu państwa z tytułu nadpłaconego „janosikowego” za 2013r.

Zdaniem zarządu województwa, mazowieckie nadpłaciło „janosikowe” w wysokości 288 mln zł za lata 2013-2014 wobec czego zarząd podjął
decyzję o niepłaceniu rat za październik-grudzień 2014r.
Decyzja ta opiera się na wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z września 2014r., który stanowi, że województwo nie musi płacić zaległego „janosikowego” za 2013r., jak również, że wpłaty do budżetu państwa powinny wynosić maksymalnie 30% dochodów podatkowych pochodzących z udziału Województwa we wpływach z PIT i CIT.

Ministerstwo Finansów złożyło wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o kasację tego wyroku, co w przypadku kasacji oznaczałoby konieczność uiszczenia pełnej kwoty „janosikowego” za 2014r., czyli dodatkowej wpłaty 182 mln zł do budżetu państwa przez Województwo.

Zgodnie z podstawowym scenariuszem Fitch, który zakłada konieczność zapłaty pełnej kwoty „janosikowego” za 2014r., Województwo osiągnie nadwyżkę operacyjną w wysokości około 100 mln zł. Wpływ na to będzie miała lepsza realizacja dochodów CIT niż zakładana na początku roku, jak również ograniczanie wydatków bieżących narzucone wymogami programu ostrożnościowego. Wdrożenie programu ostrożnościowego na lata 2014 -2019 było konieczne dla uzyskania pożyczki z budżetu państwa. Nadwyżka operacyjna powinna przewyższyć roczną obsługę zadłużenia Województwa, która wyniesie 87 mln zł w 2014r.

Fitch prognozuje, że województwo osiągnie nadwyżkę operacyjną ponad 300 mln zł w 2015r., najwyższą z osiągniętych w ostatnich pięciu latach, zakładając niższe wpłaty na „janosikowe” wynikające z ostatniej zmiany prawnej oraz utrzymanie dyscypliny wydatków bieżących. Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2014r.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.