PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch potwierdził ratingi Zabrza

  • GK    11 czerwca 2013 - 13:30
Fitch potwierdził ratingi Zabrza

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi międzynarodowe miasta Zabrza dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „BBB+(pol)”.
Perspektywa ratingów jest Stabilna. Główne czynniki ratingu ratingi Zabrza odzwierciedlają spodziewaną stopniową poprawę wyników operacyjnych miasta w średnim okresie, z nadwyżką operacyjną wystarczającą dla pełnej obsługi zadłużenia, które w latach 2014-2015 będzie rosnąć.

Ratingi biorą pod uwagę obecnie słabą płynność Zabrza oraz niską elastyczność finansową, ponieważ zadłużenie Miasta może zbliżyć się do nowych limitów zadłużenia obowiązujących od 2014r.

Ratingi uwzględniają również oczekiwany duży wzrost zadłużenia spółek komunalnych. Obsługa zadłużenia Miasta wzrośnie z 35 mln zł w 2012r. do 45 mln zł w 2015r. Fitch prognozuje, że nadwyżka operacyjna może wzrosnąć do 53 mln zł w 2015r. (2012r.: 39 mln zł) w wyniku prowadzonej przez władze miasta polityki stopniowego podnoszenia stawek podatków i opłat lokalnych przy równoczesnym ograniczaniu wzrostu wydatków operacyjnych.

W 2013r. oczekujemy, że nadwyżka operacyjna może tylko nieznacznie przewyższać obsługę zadłużenia w wysokości 40 mln zł, w wyniku wpływu oczekiwanego spowolnienia gospodarki narodowej na realizację dochodów operacyjnych Zabrza.

Fitch oczekuje jedynie nieznacznej poprawy płynności Miasta w latach 2013-2015 oraz, że Zabrze będzie korzystało w ciągu roku z krótkoterminowej linii kredytowej o limicie 30 mln zł. Miasto wielokrotnie korzystało z tej linii kredytowej w 2012r.

Od 2014r. zdolność Zabrza do zwiększania zadłużenia może być ograniczona. Zgodnie z nowym indywidualnym wskaźnikiem długu, limit zadłużenia dla Miasta na lata 2014-2015 będzie uwzględniał nadwyżki bieżące z lat 2011-2012, kiedy wyniki operacyjne były stosunkowo niskie. Może to negatywnie wpłynąć na zdolność do zadłużania się miasta mimo, że w latach 2014-2015 poziom długu bezpośredniego pozostanie umiarkowany i będzie niższy niż 45 proc. dochodów bieżących.

Ryzyko związane z przebudową stadionu piłki nożnej wzrosło ze względu na ośmiomiesięczne opóźnienie prac budowlanych oraz ze względu na konieczność zmiany źródeł finansowania inwestycji. SovereignFund TFI S.A., który zobowiązał się do dostarczenia 162 mln zł kapitałów do spółki stadionowej (SPV) odstąpił od umowy.

W krótkim okresie SPV musi pozyskać pozostałe 60 mln zł do 70 mln zł, prawdopodobnie z emisji obligacji. Miasto może podpisać umowę wsparcia w celu zapewnienia wsparcia w spłacie obligacji przez spółkę stadionową.

Fitch zakłada, że płatności Zabrza związane z finansowaniem projektu przebudowy stadionu są ujęte w kwotach wystarczających na wykup kapitału oraz obsługę kosztów finansowych w nowym sposobie finansowania projektu.

Miasto przeznacza na ten cel około 21 mln zł rocznie, płatne w latach 2014-2026. Fitch spodziewa się, że ryzyko pośrednie Miasta, łącznie z obligacjami wyemitowanymi przez spółkę stadionową, wzrośnie do 234 mln zł w 2014r. (2012r.: 130 mln zł).

Głównym czynnikiem wzrostu będzie finansowanie drugiego etapu projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej realizowanego przez spółkę miejską ZPWiK Sp. z o.o.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • leśnik, 2013-09-30 22:11:02

    I po co temu biednemu miastu taki megalomański stadion.??Mam nadzieję,ze go nigdy nie skończą.Szkoda tylko tych wyciętych drzew.Ale ile drewna kominkowego za darmo zgromadził ktoś??