PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch: Prognozy dla budżetu Opola są pozytywne

  • AW    16 października 2015 - 13:38
Fitch: Prognozy dla budżetu Opola są pozytywne

Agencja wzrost gospodarczy Polski powinien wspierać rozwój lokalnej gospodarki i pozytywnie wpłynąć na dochody podatkowe Opola (fot.opole.pl)

Fitch Ratings zmienił perspektywę ratingu Opola ze stabilnej na pozytywną oraz potwierdził długoterminowy rating krajowy na poziomie „BBB+(pol)”. Zmiana perspektywy odzwierciedla scenariusz, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w 2015 r. - na poziomie z lat 2013 i 2014.
Krajowy rating na poziomie „BBB+(pol)” odzwierciedla stabilne wyniki operacyjne, dobre wskaźniki zadłużenia, średniej wielkości gospodarkę lokalną oraz mały budżet Opola, który jest bardziej narażony na negatywne trendy w gospodarce narodowej.

W średnim okresie Fitch prognozuje, że marża operacyjna Opola będzie wynosić powyżej 6%, a nadwyżka operacyjna średnio 40 mln zł. Taki poziom nadwyżki będzie średnio 1,5x wyższy od obsługi zadłużenia oraz zapewni wskaźnik długu do nadwyżki bieżącej na poziomie 7-8 lat.

Potrzebna racjonalna polityka kontroli wydatków

Prognoza Fitch jest oparta na założeniu, że nowe władze miasta będą kontynuować politykę racjonalizacji i kontroli wydatków bieżących, jak również ostrożną politykę finansową. Polityka ta przyczyniła się do poprawy wyników operacyjnych Opola z marżą operacyjną wynoszącą powyżej 6% w latach 2013-2014, w porównaniu do 4% marży operacyjnej w 2012r. Ponadto zakłada, że wzrost gospodarczy Polski powinien wspierać rozwój lokalnej gospodarki i pozytywnie wpłynąć na dochody podatkowe Opola.

Fitch prognozuje, że zadłużenie bezpośrednie w latach 2015-2017 pozostanie na bezpiecznym poziomie 45% dochodów bieżących, pomimo oczekiwanego wzrostu w ujęciu nominalnym w wyniku inwestycji.

Oczekuje, że zadłużenie bezpośrednie miasta wyniesie 230 mln zł lub umiarkowane 39% dochodów bieżących na koniec 2015r. (w 2014r.: 224 mln zł lub 39%). Polityka zadłużania miasta koncentruje się na zaciąganiu długu jedynie w celu finansowania inwestycji, minimalizacji kosztów obsługi i utrzymania nadwyżki operacyjnej na poziomie wystarczającym do obsługi zadłużenia.

Agencja spodziewa się, że wydatki majątkowe Opola będą wynosić średnio 100 mln zł rocznie w średnim okresie, co stanowi średnio 14% wydatków ogółem. Zakłada także, że w większości będą one finansowane z dochodów majątkowych (w tym funduszy z UE) i nadwyżki bieżącej, co ograniczy zapotrzebowanie miasta na finansowanie długiem.

Budżet Opola jest bardziej narażony na negatywne trendy w gospodarce

Fitch zauważa, że mały budżet Opola jest bardziej narażony na negatywne trendy w gospodarce w porównaniu do miast stanowiących grupę porównawczą. Gospodarka Opola jest dobrze zdywersyfikowana jednak sektor przemysłowy razem z budowlanym mają istotny udział w Wartości Dodanej Brutto (WDB) Miasta.

W 2012r. (ostatnie dostępne dane) wygenerowały one łącznie 39% WDB (dane dla podregionu opolskiego) powyżej średniej krajowej wynoszącej 34%. Sektor usług w Opolu jest dobrze rozwinięty, ale jego udział w strukturze WDB jest niższy (58%) od średniej krajowej (64%). Na koniec sierpnia 2015r. stopa bezrobocia w Mieście (5,5%) była znacznie poniżej średniej krajowej wynoszącej 10,0%.

Fitch prognozuje, że w latach 2015-2017 realny wzrost PKB Polski wyniesie 3,5% rocznie. Wzrost gospodarczy kraju powinien sprzyjać rozwojowi Miasta. Ponadto modernizacja lokalnej infrastruktury również będzie korzystnie oddziaływać na gospodarkę lokalną i powinna stymulować działalność gospodarczą w Opolu, co może przełożyć się na większą bazę podatkową oraz wyższe dochody z podatków.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.