PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch Ratings, Gliwice: ocena w górę

  • pt    23 maja 2016 - 17:38
Fitch Ratings, Gliwice: ocena w górę
Fitch przewiduje, że w latach 2016-2018 wydatki majątkowe Gliwic wyniosą średnio 25 proc. wydatków ogółem (fot.gliwice.eu)

• Fitch Ratings podniósł międzynarodowe długoterminowe ratingi Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej z BBB+ do A-.
• Fitch podniósł także krajowy rating długoterminowy Gliwic z A+(pol) do AA-(pol)
Podniesienie ratingów odzwierciedla dotychczasowe dobre wyniki operacyjne Gliwic i ostrożne zarządzanie finansowe, które w połączeniu z wysokim udziałem dotacji w dochodach majątkowych raz dobrą płynnością, wspierają realizowane przez miasto inwestycje.

Ratingi biorą również pod uwagę bezpieczne wskaźniki zadłużenia i relację zadłużenia do dochodów bieżących utrzymującą się znacznie poniżej 50 proc.

Stabilna perspektywa ratingów Gliwic odzwierciedla oczekiwania Fitch, że w średnim okresie wyniki operacyjne Gliwic pozostaną utrzymane, pomimo presji na wydatki operacyjne.

Główne czynniki ratingu

W 2015r., między innymi w wyniku realizacji wyższych niż planowano dochodów podatkowych, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również dzięki skutecznej polityce kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych, marża operacyjna Gliwic była wysoka i wyniosła 15,7 proc. (16,7 proc. w 2014r.), czyli powyżej naszych oczekiwań i powyżej średniej z lat 2010-2014 (12,7p proc.).

Wysoka nadwyżka operacyjna i wysokie dochody ze sprzedaży majątku umożliwiły miastu osiągnięcie w 2015 roku nadwyżki budżetowej w wysokości 54 mln zł (4 proc. dochodów ogółem), pomimo wysokich wydatków majątkowych – tłumaczy decyzje agencja.

Fitch zakłada, że w latach 2016-2018 wyniki operacyjne Gliwic pozostaną dobre, z marżą operacyjną wynoszącą średnio 14 proc..

Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że miasto utrzyma wysoką elastyczność finansową oraz, że będzie kontynuować skuteczną politykę kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych, a dochody z podatków dochodowych i lokalnych będą rosły, w związku z rozwijającą się bazą podatkową miasta.

- Gliwice, podobnie jak wszystkie gminy w Polsce uruchomiły w kwietniu 2016r. rządowy program „Rodzina 500+”. Mimo, że przepływ środków z budżetu państwa, powiększając dochody i wydatki operacyjne, będzie neutralny dla nadwyżki operacyjnej miasta, to porównywalność wskaźników takich marża operacyjna i bieżąca oraz relacja długu do dochodów bieżących między rokiem 2016 i 2015 będzie ograniczona – dodają eksperci.

Fitch przewiduje, że w latach 2016-2018 wydatki majątkowe Gliwic wyniosą średnio 25 proc. wydatków ogółem, czyli spadną w porównaniu do średniej 44 proc. z lat 2012-2015, kiedy miasto realizowało Drogową Trasę Średnicową (dużą inwestycję współfinansowaną z budżetu państwa oraz ze środków unijnych).

Nowe inwestycje Gliwic

Obecnie miasto przygotowuje się do rozpoczęcia nowych projektów inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. 

Jednak podobnie jak w latach poprzednich Fitch spodziewa się, że miasto będzie finansować większość wydatków majątkowych z nadwyżek bieżących, sprzedaży majątku oraz bezzwrotnych dotacji na inwestycje dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce, co ograniczy zapotrzebowanie Gliwic na finansowanie długiem.

Fitch zakłada, że zadłużenie bezpośrednie miasta w latach 2016-2018 wyniesie 35-40 proc. dochodów bieżących, czyli wzrośnie w porównaniu z końcem 2015r., kiedy wyniosło 33 proc. lub 291 mln zł.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.