PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch Ratings, Małopolska: perspektywa stabilna

  • pt    25 stycznia 2016 - 11:16
Fitch Ratings, Małopolska: perspektywa stabilna
Fitch Ratings potwierdził ratingi Małopolski dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie A- (fot. projektyobywatelskie.pl)

• Fitch Ratings potwierdził ratingi Małopolski dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie A-.
• Dla zadłużenia w walucie krajowej rating potwierdzono na poziomie A.
• Perspektywa ratingów jest stabilna.
Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch dotyczącą dobrych wyników operacyjnych Małopolski oraz umiarkowanego poziomu zadłużenia w latach 2016-2019 wraz z mocnymi wskaźnikami obsługi zadłużenia.

 Ratingi województwa odzwierciedlają dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, mocne wyniki operacyjne, wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych oraz elastyczność po stronie wydatków operacyjnych – ocenia agencja.

Zobacz też: Fitch Ratings: ratingi Wielkopolski, perspektywa stabilna

Fitch spodziewa się, że wyniki operacyjne Małopolski będą mocne w latach 2016-2018 z nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio ponad 100 mln zł i stanowiącą 11-13 proc. dochodów operacyjnych, tj. będą one zbliżone do przewidywanego wykonania 2015r. (około 90 mln zł i 11 proc.).

Będzie to wynikać z rosnących dochodów Małopolski z podatków dochodowych w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym, jak również z polityki województwa mającej na celu racjonalizację wydatków operacyjnych oraz gromadzenie środków, które od 2016r. będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje.

Fitch prognozuje, że w latach 2016-2019 wydatki majątkowe Małopolski mogą wynieść łącznie 2,9 mld zł (średnio 45 proc. wydatków ogółem rocznie) w związku z przygotowaniami województwa do realizacji inwestycji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Fitch zakłada, że Małopolska nadal będzie otrzymywać znaczne środki unijne na dofinansowanie programu inwestycyjnego. W rezultacie ponad 90 proc. wydatków majątkowych będzie finansowanych z nadwyżki bieżącej oraz dochodów majątkowych. Pozostała część będzie sfinansowana nowym długiem.

Agencja spodziewa się, że zadłużenie Małopolski będzie rosło o około 50 mln zł rocznie w latach 2016-2019 do około 630 mln zł, ale pozostanie nadal poniżej 70 proc. dochodów bieżących (430 mln zł i 54 proc. spodziewane w 2015r.).

Pomimo wzrostu zadłużenia, Fitch prognozuje, że wskaźniki obsługi zadłużenia pozostaną bezpieczne. Nadwyżka operacyjna może być około 2 razy wyższa od obsługi zadłużenia, która jest prognozowana średnio na poziomie 60 mln zł rocznie.

Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej może się nieznacznie pogorszyć do około 7 lat (5 lat spodziewane w 2015r.), ale w dalszym ciągu będzie znacznie niższy od okresu pozostałego do ostatecznej spłaty długu (do 10 lat).

- Małopolska, podobnie jak inne polskie województwa, charakteryzuje się relatywnie wysoką elastycznością w zakresie wydatków operacyjnych. Znajduje to odzwierciedlenie w niskim udziale wydatków sztywnych w budżecie województwa (wydatki na płace stanowiły średnio 28 proc. wydatków operacyjnych Małopolski w latach 2013-2015) – ocenia agencja i dodaje:

- Elastyczność po stronie wydatków rekompensuje województwu jego niską zdolność w zakresie zwiększania dochodów, ponieważ stawki podatków dochodowych są ustalane na szczeblu krajowym (dochody z tego źródła stanowiły średnio 47 proc. dochodów operacyjnych Województwa w latach 2013-2015).×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.