PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch Ratings potwierdza ratingi Torunia

  • pt    23 maja 2016 - 12:33
Fitch Ratings potwierdza ratingi Torunia
Na koniec 2015r. Toruń uzyskał dobrą marżę operacyjną na poziomie 12,6 proc. (fot.torun.pl)

• Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Torunia dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB”.
• Długoterminowy rating krajowy pozostaje na poziomie „A(pol)”.
• Perspektywa ratingów jest stabilna.
Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie.

Rating odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że w latach 2016-2018 Toruń będzie osiągało dobre wyniki operacyjne z marżą operacyjną wynoszącą 12-13 proc. oraz bezpieczne wskaźniki spłaty długu na poziomie 10-11 lat.

Ratingi biorą również pod uwagę średniej wielkości budżet i gospodarkę miasta oraz dość wysokie zadłużenie bezpośrednie miasta oraz jego spółek miejskich będące następstwem dużych inwestycji.

Polityka zarządzania długiem

Jak wyjaśnia agencja, czynnikiem wspierającym rating jest polityka władz dotycząca dobrego zarządzania finansowego i strategicznego, w szczególności w zakresie długoterminowych prognoz finansowych oraz bieżącego monitorowania sytuacji gospodarczej i finansowej.

- Pozytywnie oceniamy również politykę zarządzania długiem, która zakłada zaciąganie
długoterminowego, niskooprocentowanego długu z międzynarodowych instytucji finansowych, o długim okresie spłaty zapewniającego długi profil zapadalności długu oraz utrzymywanie nadwyżki bieżącej na poziomie wystarczającym do rocznej obsługi zadłużenia – stwierdza Fitch.

Na koniec 2015r. Toruń uzyskał dobrą marżę operacyjną na poziomie 12,6 proc. W 2015r. spłacił wcześniej 161 mln zł kredytu EBI wykorzystując otrzymaną zwiększoną dotację unijną na jedną z już ukończonych inwestycji.

Wcześniejsza spłata długu wpłynęła na wskaźnik obsługi długu, który wyniósł 230 proc., (75 proc. po wyłączeniu tej operacji), ponieważ otrzymana dotacja unijna została zaklasyfikowana jako dochód majątkowy i nie zwiększyła nadwyżki operacyjnej, która jest uwzględniana w obliczaniu tego wskaźnika.

Fitch spodziewa się, że w średnim okresie wyniki miasta będą zbilansowane, ponieważ najbardziej kosztowne inwestycje zostały już zakończone, a intensyfikacja wydatków na nowe jest spodziewana nie wcześniej niż w 2018 r.

Podobnie jak dotychczas miasto będzie aplikowało o fundusze unijne dostępne dla polskich jednostek samorządu terytorialnego w ramach budżetu UE na lata 2014-2020 na dofinansowanie swoich inwestycji, co pomoże ograniczyć zapotrzebowanie na nowy dług.

Ambitny plan Torunia

Fitch stwierdza, że realizacja ambitnego planu inwestycyjnego w przeszłości przełożyła się na relatywnie wysokie zadłużenie Torunia.

Na koniec 2015 r. zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie do dochodów bieżących wyniosło wysokie 141 proc.

W przeszłości miasto przekazało realizację niektórych projektów infrastrukturalnych spółkom miejskim, które finansowały inwestycje z zadłużenia oraz dotacji unijnych. Spodziewamy się, że dług spółek będzie stopniowo malał zgodnie z harmonogramem spłat. Toruń wspiera spółki w formie dopłat do kapitału (około 40 mln zł rocznie), które są już uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej.

Toruń jest średnim miastem, liczącym około 202 tys. mieszkańców. PKB na mieszkańca dla podregionu bydgosko-toruńskiego, gdzie położone jest masto, wynosił 103,9 proc. średniej krajowej w 2013 r.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.