PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch Ratings: ratingi Wielkopolski, perspektywa stabilna

  • pt    25 stycznia 2016 - 10:25
Fitch Ratings: ratingi Wielkopolski, perspektywa stabilna

Fitch Ratings potwierdził ratingi Wielkopolski dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie A- (fot.pixabay.com)

• Fitch Ratings potwierdził ratingi Wielkopolski dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie A-.
• Dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol).
• Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną.
Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch dotyczący dobrych wyników operacyjnych województwa oraz umiarkowanego poziomu zadłużenia.

- Rating na poziomie „A-” odzwierciedla nasze oczekiwania, że w średnim okresie Wielkopolska utrzyma mocne wyniki operacyjne, co w połączeniu z dobrym zarządzaniem strategicznym i finansowym zapewnia bezpieczne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia- wyjaśnia Fitch.

Według władz województwa, w 2015r. między innymi w wyniku realizacji wyższych niż planowano dochodów z podatków dochodowych, w szczególności od osób prawnych oraz dzięki skutecznej polityce kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych, nadwyżka operacyjna była wysoka i wyniosła 24,2 proc. (zbliżony poziom do roku 2014r.), czyli znacznie powyżej naszych oczekiwań.

 Fitch zakłada, że w 2016-2017 wyniki operacyjne Wielkopolski pozostaną dobre.

- W naszym scenariuszu bazowym założyliśmy marżę operacyjną na poziomie 17 proc., czyli poniżej średniej historycznej dla województwa, gdyż spodziewamy się silniejszej presji na wzrost wydatków operacyjnych w średnim okresie w związku z naprawami rewizyjnymi pojazdów szynowych stanowiących własność województwa wielkopolskiego, a także planowanymi projektami miękkimi współfinansowanymi w ramach unijnej perspektywy na lata 2014-2020.

Zdaniem agencji, jeżeli władze województwa będą w dalszym ciągu efektywnie korzystały z elastyczności finansowej po stronie wydatków operacyjnych, a spodziewany wzrost gospodarki Polski przyczyni się do wyższych wpływów z podatków dochodowych wyniki operacyjne Wielkopolski mogą okazać się wyższe niż założono.

Fitch spodziewa się, że w latach 2016-2017 wydatki majątkowe Wielkopolski pozostaną wysokie i wyniosą 300 mln zł rocznie (30 proc. wydatków ogółem). Dzięki możliwości współfinansowania projektów inwestycyjnych za pomocą środków UE, dochody majątkowe województwa powinny również być wysokie, średnio około 150 mln zł rocznie w latach 2016-2017. To, w połączeniu z prognozowaną nadwyżką operacyjną, powinno ograniczyć potrzeby Wielkopolski do finansowania inwestycji długiem w średnim okresie.

 Fitch, zgodnie z podstawowym wariantem prognoz zakłada, że w latach 2016-2017 zadłużenie Wielkopolski pozostanie umiarkowane i wyniesie około 55 proc. dochodów bieżących.

Na koniec 2015r. zadłużenie bezpośrednie województwa wyniosło 462,5 mln zł lub 51 proc. dochodów bieżących (w 2014r.: 502,5 mln zł i 52 proc.). W tym samym okresie obsługa zadłużenia (spłata kapitału i odsetki) wyniesie około 37 proc. prognozowanej nadwyżki operacyjnej.

Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej, pomimo osłabienia do około trzech do czterech lat z 2,2 roku w 2015r., w dalszym ciągu będzie niższy od ostatecznego okresu spłaty długu (12 lat).

 Ratingi mogą zostać podniesione w przypadku, gdy podniesiony zostanie rating Polski i jednocześnie wyniki operacyjne pozostaną bardzo dobre. W przypadku trwałego pogorszenia się marży operacyjnej lub znacznego wzrostu zadłużenia bezpośredniego, w rezultacie czego wskaźnik spłaty długu przekroczy 9 lat, ratingi mogą zostać obniżone.

Fitch oczekuje, że województwo w średnim okresie będzie kontynuować skuteczną kontrolę wzrostu wydatków operacyjnych oraz prowadzić ostrożną politykę budżetową.

Agencja zakłada, że wielkopolskie będzie dalej otrzymywało dotacje unijne na współfinansowanie programu inwestycyjnego.

Fitch zakłada również, że województwo będzie przestrzegać wszystkich regulacji oraz procedur UE przy realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. W przeciwnym razie Wielkopolska stanęłaby przed koniecznością zwrotu wcześniej otrzymanych dotacji unijnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.