PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch Ratings, Zabrze: ratingi potwierdzone

  • pt    30 maja 2016 - 11:07
Fitch Ratings, Zabrze: ratingi potwierdzone
Marża operacyjna Zabrza w latach 2016-2017 wyniesie 7-8 proc. pisze Fitch (fot.zabrze.pl)

• Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Zabrza dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BB+”
• Agencja potwierdziła także długoterminowy rating krajowy miasta na poziomie „BBB+(pol)”.
• Perspektywa ratingów jest stabilna.
- Potwierdzenie ratingów odzwierciedla nasz niezmieniony scenariusz, że nadwyżka operacyjna Zabrza będzie wystarczająca dla pełnej obsługi zadłużenia w średnim okresie – pisze agencja Fitch o ratingach Zabrza.

Ratingi biorą pod uwagę nadwyżkę operacyjną wystarczającą do obsługi zadłużenia, znaczne zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto oraz płynność, która pozostaje słaba.

Według prognoz Fitch marża operacyjna Zabrza w latach 2016-2017 wyniesie 7-8 proc., a nadwyżka operacyjna przewyższy obsługę zadłużenia co najmniej 1,3x (2015: 1,1x) .

- Zakładamy, że władze miasta podejmą wysiłki, aby tempo wzrostu wydatków operacyjnych utrzymywało się poniżej tempa wzrostu dochodów operacyjnych (głównie dochodów podatkowych i transferów)- dodaje agencja.

Zabrze, podobnie jak wszystkie gminy w Polsce uruchomiły w kwietniu 2016 r. rządowy program „Rodzina 500+”. Zdaniem agencji przepływ środków z budżetu państwa przeznaczonych na ten program dotyczyć będzie zarówno dochodów, jak i wydatków Zabrza i będzie neutralny dla budżetu miasta i jego nadwyżki operacyjnej. Mimo to porównywalność wskaźników, takich jak marża operacyjna i bieżąca oraz relacja długu do dochodów bieżących między rokiem 2016 i 2015 będzie ograniczona.

Marża operacyjna spadła

Zgodnie z oczekiwaniami Fitch marża operacyjna Zabrza w 2015r. spadła do 6,3 proc. (2014r.: 7,7 proc.), co było spowodowane nieoczekiwanym wzrostem wydatków operacyjnych, który nie został zrekompensowany przez wzrost dochodów podatkowych ani otrzymane wyższe dotacje i subwencje.

Słabsza nadwyżka bieżąca i negatywny bilans majątkowy wynikający z dużych nakładów inwestycyjnych miasta w 2015r. skutkował deficytem budżetowym na historycznie wysokim poziomie 11,4 proc.dochodów ogółem. Deficyt budżetowy sfinansowany został głównie długiem.

- Według naszych niezmienionych prognoz zadłużenie bezpośrednie Zabrza w latach 2016-2017 będzie stanowić umiarkowane 50-60 proc. dochodów bieżących, aczkolwiek będzie ono wyższe od średniej 42 proc. dochodów bieżących osiągniętej w latach 2010-2014.

Nominalnie zadłużenie bezpośrednie może wynieść 410 mln zł w 2016r. (takie jak w 2015r.), a następnie spaść do 395 mln zł w 2017r. – pisze agencja.

Spadek zadłużenia wynikać będzie ze spłat zgodnie z harmonogramem, niskiej presji na nowy dług w związku z prognozowanymi przez nas zbilansowanymi budżetami w latach 2016-2017 i ograniczeniami wynikającymi z limitu zadłużenia. Wskaźnik spłaty zadłużenia (dług do nadwyżki bieżącej) poprawi się do 7-8 lat w 2017r., z 12 lat w 2015r.

Słaba płynność finansowa

Jak dodaje Fitch płynność Zabrza pozostaje słaba i miasto często wykorzystuje dostępną linię kredytową w rachunku bieżącym o limicie 50 mln zł.

By poprawić sytuację płynnościową miasto zdecydowało się finansować inwestycje w perspektywie unijnej w latach 2014-2020 z zaliczek na poczet dotacji unijnych w odróżnieniu od refinansowania wydatków majątkowych, które było dotychczas stosowane.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.