PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch: stabilna perspektywa dla Zabrza

  • EM    17 grudnia 2013 - 20:10
Fitch: stabilna perspektywa dla Zabrza

Fitch Ratings potwierdził ratingi (Issuer Default Rating; IDR) Miasta Zabrza dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „BBB+(pol)”. Perspektywa ratingów jest Stabilna.
Potwierdzenie ratingów Zabrza odzwierciedla spodziewaną stopniową poprawę wyników operacyjnych Miasta w średnim okresie oraz poprawiającą się, choć jeszcze słabą płynność Miasta. Ratingi biorą pod uwagę dalszy wzrost zadłużenia z oczekiwanych 273 mln zł na koniec 2013r. do 290 mln zł w 2014r. ze względu na zmiany harmonogramów prac dwóch znaczących projektów inwestycyjnych Miasta. Ratingi uwzględniają też oczekiwany wzrost zadłużenia spółek komunalnych oraz ryzyko związane z projektem przebudowy stadionu piłki nożnej.

Marża operacyjna Zabrza może wynieść 6% na koniec 2013r. Słabsza niż oczekiwana marża spowodowana jest niższymi dochodami z tytułu udziału w podatkach dochodowych (PIT
i CIT), nie skompensowanymi innymi dochodami bieżącymi. Dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce ograniczania wzrostu wydatków operacyjnych przez Władze Miasta możliwe jest utrzymanie marży operacyjnej na poziomie z 2012r. Fitch zakłada, że polityka ta będzie kontynuowana w średnim okresie.

Obsługa zadłużenia Miasta wzrośnie z 35 mln zł w 2013r. do ponad 40 mln zł w latach 2015-2016. Fitch prognozuje, że nadwyżka operacyjna może wzrosnąć z 39 mln zł spodziewanych
w 2013r. do 60 mln zł w 2016r. i będzie wystarczająca dla pełnej obsługi zadłużenia. Wskaźnik długu do nadwyżki bieżącej może poprawić się do 5 lat w 2015r. (2012-2013: 9 lat), co może wpłynąć korzystnie na ratingi Zabrza.

Fitch oczekuje jedynie nieznacznej poprawy płynności Miasta w latach 2014-2016 oraz, że Zabrze będzie korzystało w ciągu roku z krótkoterminowej linii kredytowej o limicie 30 mln zł. Dzięki lekkiej poprawie płynności w 2013r. Miasto korzystało z linii kredytowej w mniejszym stopniu niż w 2012r.

Przesunięcia w harmonogramach prac dwóch ważnych inwestycji miejskich spowoduje, że zadłużenie Zabrza będzie rosło w 2014r. Mimo wzrostu pozostanie ono umiarkowane i nie przekroczy 45% dochodów bieżących Miasta. Zgodnie z prognozą Fitch zadłużenie na koniec 2016r. może wynieść 260 mln zł.

Ryzyko związane z projektem przebudowy stadionu piłki nożnej wzrosło ze względu na wypowiedzenie umowy z wykonawcą przez spółkę miejską Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. realizującą ten projekt. Opóźnienie w zakończeniu prac może wzrosnąć do około 20 miesięcy. Nowy przetarg zostanie zorganizowany najwcześniej w pierwszym kwartale 2014r. Do czasu wyłonienia nowego wykonawcy spółka będzie musiała pozyskać zewnętrzne źródło finansowania w wysokości do 85 mln zł. Planuje ona wyemitować obligacje, a w celu zapewnienia ich obsługi, Miasto podpisze umowę wsparcia.

Fitch zakłada, że płatności Miasta związane z finansowaniem przebudowy stadionu są ujęte
w kwotach wystarczających na wykup kapitału dostarczonego spółce przez fundusz SovereignFund TFI S.A. (około 106 mln zł) oraz obsługę kosztów finansowych obligacji. Miasto przeznacza na ten cel około 21 mln zł rocznie, płatne w latach 2014-2026.

Fitch spodziewa się, że ryzyko pośrednie Zabrza, łącznie z obligacjami wyemitowanymi przez spółkę stadionową, wzrośnie z 160 mln zł spodziewanych na koniec 2013r. do 255 mln zł
w 2014r. Głównym czynnikiem wzrostu poza obligacjami będzie finansowanie drugiego etapu projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej realizowanego przez spółkę miejską ZPWiK Sp. z o.o. Ryzyko wynikające z finansowania tego projektu jest niskie ze względu na zdolność spółki do samodzielnej obsługi zadłużenia.

Czynniki zmiany ratingu

Trwała poprawa płynności oraz wyników operacyjnych Miasta, wyrażona marżą operacyjną powyżej 9% w dwóch kolejnych latach może skutkować podwyższeniem ratingów Zabrza.

Ratingi Zabrza mogą zostać obniżone, jeśli w średnim okresie marża operacyjna spadnie poniżej 2% skutkując wskaźnikiem pokrycia długu na poziomie ponad 20 lat i/lub gdy zadłużenie bezpośrednie i pośrednie będzie dynamicznie rosnąć, znacznie przekraczając prognozy Fitch.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.