PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch: Wielkopolska z wyższym ratingiem i perspektywą stabilną

  • MN    25 lipca 2016 - 14:30
Fitch: Wielkopolska z wyższym ratingiem i perspektywą stabilną

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (fot. wikipedia.org)

• Fitch Ratings podniósł krajowy rating długoterminowy Wielkopolski z „AA+(pol)” do „AAA(pol)”.
• Jednocześnie potwierdził ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie „A-” oraz dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „A”.
• Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną.
Podniesienie ratingu krajowego odzwierciedla opinię Fitch, że w średnim okresie marża operacyjna oraz wskaźniki zadłużenia Wielkopolski będą lepsze niż te u podmiotów z grupy porównawczej z ratingiem w kategorii „AA(pol)”.

Fitch stwierdza, że mocne wyniki operacyjne Wielkopolski w połączeniu z dobrym zarządzaniem strategicznym i finansowym zapewnią bezpieczne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia.
Podniesienie ratingu odzwierciedla następujące czynniki – są one podane wraz z wagą z jaką dany czynnik wpłynął na decyzję:

Wielkopolska z dobrą perpektywą

Zgodnie z podstawowym wariantem prognoz Fitch przewiduje, że Wielkopolska utrzyma dobre wyniki operacyjne z nadwyżką operacyjną na poziomie 20 – 25 proc. dochodów operacyjnych, czyli powyżej średniej z lat 2010-2015 wynoszącej 19 proc., co z kolei zabezpieczy mocne wskaźniki obsługi oraz spłaty długu. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze województwa będą w dalszym ciągu skutecznie kontrolować wzrost wydatków operacyjnych, korzystając z elastyczności finansowej po stronie wydatków operacyjnych, a spodziewany wzrost gospodarki Polski wspierać będzie wpływy z podatków dochodowych (57 proc. dochodów operacyjnych w 2015 r.).

W 2015 r. marża operacyjna Wielkopolski ponownie była wysoka i wyniosła 24,1 proc. (24,3 proc. w 2014 r.), czyli powyżej średniej 18,4 proc. z lat 2010-2014. Wysoka nadwyżka bieżąca i pozyskane dotacje na inwestycje umożliwiły województwu osiągniecie w 2015 r. nadwyżki budżetowej w wysokości 75,2 mln zł (6,7 proc. dochodów ogółem), pomimo wysokich wydatków majątkowych (31 proc. wydatków ogółem).

Jak wskazuje Fitch, obecnie województwo przygotowuje się do rozpoczęcia nowych projektów inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, w związku z czym wydatki majątkowe Wielkopolski w latach 2016-2018 mogą wynieść łącznie 1,2-1,4 mld zł (średnio 36 proc. wydatków ogółem rocznie). Fitch spodziewa się, że Wielkopolska, podobnie jak w latach ubiegłych, sfinansuje większość wydatków majątkowych z bezzwrotnych dotacji na inwestycje, dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce oraz z nadwyżki bieżącej, co ograniczy zapotrzebowanie województwa na finansowanie długiem w średnim okresie.

Coraz mniejsze zadłużenie

Województwo od 2015 r. ograniczało swoje zadłużenie, z uwagi na niższe potrzeby pożyczkowe, wynikające z dobrych wyników budżetowych. W 2016 r., Wielkopolska prawdopodobnie nie zaciągnie nowego długu, w związku z czym zadłużenie ulegnie dalszemu obniżeniu na koniec roku do około 400 mln zł lub 42 proc. dochodów bieżących. Fitch przewiduje, że zadłużenie bezpośrednie województwa wróci na ścieżkę wzrostu od 2017 roku, ale nie przekroczy 50 proc. dochodów bieżących w średnim okresie (51 proc. w 2015 r.).KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.