PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch zmienił perspektywę dla Małopolski

  • AT    14 czerwca 2013 - 13:15
Fitch zmienił perspektywę dla Małopolski

- Fitch Ratings potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating w walucie zagranicznej dla województwa małopolskiego na poziomie „A-" oraz podniósł długoterminowy rating w walucie krajowej z „A-" do „A".
Fitch zmienił perspektywę tych ratingów ze Stabilnej na Pozytywną. Fitch podniósł również długoterminowy rating krajowy z „AA(pol)" do „AA+(pol)". Perspektywa tego ratingu jest stabilna.

Zmiana perspektywy oraz podniesienie ratingów odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że w średnim okresie Małopolska utrzyma dobre wyniki operacyjne i budżetowe oraz mocne wskaźniki obsługi i spłaty długu. Ratingi odzwierciedlają dobre zarządzanie strategiczne w województwie, dobrą płynność oraz prognozowany przez Fitch względnie stabilny poziom zadłużenia Małopolski w latach 2014-2015.

Ratingi biorą również pod uwagę ryzyko pośrednie wynikające z sektora ochrony zdrowia, który może wymagać wsparcia finansowego ze strony Województwa w średnim okresie.

Fitch spodziewa się, że wyniki operacyjne Małopolski pozostaną mocne w latach 2013-2014. Nadwyżka operacyjna wyniesie powyżej 100 mln zł, tj. będzie stanowić 13%-15% dochodów operacyjnych i czterokrotnie przewyższy obsługę zadłużenia (raty kapitałowe powiększone o odsetki).

Będzie to wynikać z polityki Województwa mającej na celu racjonalizację wydatków operacyjnych oraz gromadzenie środków, które od 2015r. mogłyby być przeznaczone na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Fitch spodziewa się, że zadłużenie Małopolski będzie rosło o około 30 mln zł rocznie w latach 2013-2014, a następnie ustabilizuje się na poziomie 460 mln zł, stanowiąc około 60% dochodów bieżących. Wskaźniki obsługi zadłużenia pozostaną jednak bezpieczne.

Nadwyżka operacyjna będzie czterokrotnie przekraczać obsługę zadłużenia, która jest szacowana na około 30 mln zł rocznie w latach 2013-2015. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej (wskaźnik spłaty zadłużenia) powinien pozostać na bezpiecznym poziomie, około 5 lat, tj. poniżej średniej zapadalności długu.

W 2013-2015 wydatki majątkowe Małopolski będą się zmniejszać w związku z kończeniem inwestycji finansowanych ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013. Ich udział może spaść do 20% wydatków ogółem z 40% w 2012r. Podobnie jak w ciągu trzech ostatnich lat, dochody majątkowe, głownie dotacje unijne, będą finansowały ponad 70% wydatków majątkowych.
 
Fitch zauważa, że jednostki ochrony zdrowia podległe Małopolsce mogą wymagać wsparcia finansowego ze strony Województwa w średnim okresie. Nie powinno to jednak stanowić dużego obciążenia dla budżetu województwa, gdyż sytuacja finansowa w tych jednostkach jest lepsza niż w wielu innych regionach Polski.

Ratingi mogą zostać podniesione w przypadku, gdy podniesiony zostanie rating Polski i jednocześnie Województwo utrzyma dobre wyniki operacyjne, przy jednoczesnej malejącej presji na wydatki majątkowe finansowane długiem oraz niskim ryzyku pośrednim.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.