Fitch zmienił perspektywę dla Małopolski

- Fitch Ratings potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating w walucie zagranicznej dla województwa małopolskiego na poziomie „A-" oraz podniósł długoterminowy rating w walucie krajowej z „A-" do „A".
Fitch zmienił perspektywę dla Małopolski

Fitch zmienił perspektywę tych ratingów ze Stabilnej na Pozytywną. Fitch podniósł również długoterminowy rating krajowy z „AA(pol)" do „AA+(pol)". Perspektywa tego ratingu jest stabilna.

Zmiana perspektywy oraz podniesienie ratingów odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że w średnim okresie Małopolska utrzyma dobre wyniki operacyjne i budżetowe oraz mocne wskaźniki obsługi i spłaty długu. Ratingi odzwierciedlają dobre zarządzanie strategiczne w województwie, dobrą płynność oraz prognozowany przez Fitch względnie stabilny poziom zadłużenia Małopolski w latach 2014-2015.

Ratingi biorą również pod uwagę ryzyko pośrednie wynikające z sektora ochrony zdrowia, który może wymagać wsparcia finansowego ze strony Województwa w średnim okresie.

Fitch spodziewa się, że wyniki operacyjne Małopolski pozostaną mocne w latach 2013-2014. Nadwyżka operacyjna wyniesie powyżej 100 mln zł, tj. będzie stanowić 13%-15% dochodów operacyjnych i czterokrotnie przewyższy obsługę zadłużenia (raty kapitałowe powiększone o odsetki).

Będzie to wynikać z polityki Województwa mającej na celu racjonalizację wydatków operacyjnych oraz gromadzenie środków, które od 2015r. mogłyby być przeznaczone na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Fitch spodziewa się, że zadłużenie Małopolski będzie rosło o około 30 mln zł rocznie w latach 2013-2014, a następnie ustabilizuje się na poziomie 460 mln zł, stanowiąc około 60% dochodów bieżących. Wskaźniki obsługi zadłużenia pozostaną jednak bezpieczne.

Nadwyżka operacyjna będzie czterokrotnie przekraczać obsługę zadłużenia, która jest szacowana na około 30 mln zł rocznie w latach 2013-2015. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej (wskaźnik spłaty zadłużenia) powinien pozostać na bezpiecznym poziomie, około 5 lat, tj. poniżej średniej zapadalności długu.

W 2013-2015 wydatki majątkowe Małopolski będą się zmniejszać w związku z kończeniem inwestycji finansowanych ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013. Ich udział może spaść do 20% wydatków ogółem z 40% w 2012r. Podobnie jak w ciągu trzech ostatnich lat, dochody majątkowe, głownie dotacje unijne, będą finansowały ponad 70% wydatków majątkowych.
 
Fitch zauważa, że jednostki ochrony zdrowia podległe Małopolsce mogą wymagać wsparcia finansowego ze strony Województwa w średnim okresie. Nie powinno to jednak stanowić dużego obciążenia dla budżetu województwa, gdyż sytuacja finansowa w tych jednostkach jest lepsza niż w wielu innych regionach Polski.

Ratingi mogą zostać podniesione w przypadku, gdy podniesiony zostanie rating Polski i jednocześnie Województwo utrzyma dobre wyniki operacyjne, przy jednoczesnej malejącej presji na wydatki majątkowe finansowane długiem oraz niskim ryzyku pośrednim.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE