PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch zmienił perspektywę ratingów Mazowsza

  • AT    31 października 2012 - 20:13
Fitch zmienił perspektywę ratingów Mazowsza

Fitch zmienił perspektywę ratingów województwa mazowieckiego ze stabilnej na negatywną i potwierdził rating ‘BBB+’
Fitch Ratings zmienił perspektywę ratingów województwa mazowieckiego ze stabilnej na negatywną. Równocześnie agencja potwierdziła ratingi długoterminowe: w walucie zagranicznej ‘BBB+’, w walucie krajowej ‘A-’ oraz krajowy ‘AA(pol)’.

Zmiana perspektywy ratingów odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że wyniki operacyjne województwa pogorszą się w 2012r. w wyniku niekorzystnych zmian warunków makroekonomicznych. Zmiana perspektywy ratingów bierze pod uwagę znaczne ryzyko pośrednie wynikające ze złej sytuacji finansowej sektora zdrowia oraz rosnące i znaczne zadłużenie spółki Koleje Mazowieckie (KM).

Czytaj też: Fitch ocenia rating Rzeszowa na „BBB”

Uwzględnia także ograniczone możliwości dalszego zadłużania się województwa, gdyż obecny dług Województwa jest bliski limitowi ustawowemu.

Obniżenie ratingów województwa może nastąpić, gdy nadwyżka operacyjna nie będzie wystarczająca do obsługi zadłużenia oraz gdy ryzyko ogółem (w tym ryzyko sektora ochrony zdrowia) istotnie wzrośnie w porównaniu z poziomem z końca 2011r.

Znaczny udział dochodów z podatku od osób prawnych (CIT; ok. 66% dochodów operacyjnych) powoduje duże uzależnienie województwa od zmian makroekonomicznych. Dochody z CIT na koniec bieżącego roku mogą być o ok. 100 mln zł niższe niż planowane, co wynikać może ze zmiany warunków makroekonomicznych. Możliwe ograniczenie wydatków operacyjnych przez województwo nie skompensuje niższych dochodów z CIT.

Spadek dochodów z CIT może przyczynić się do pogorszenia wyników operacyjnych i do zmniejszenia zdolności do finansowania inwestycji ze środków własnych oraz do obniżenia płynności i w rezultacie wywrzeć presję na wzrost zadłużenia województwa.

Dług województwa jest bliski limitu ustawowego, co ogranicza możliwość dodatkowego zadłużania się. Fitch prognozuje, że zadłużenie województwa nie powinno przekroczyć 1,5 mld zł na koniec 2012r. Harmonogram obsługi zadłużenia nie przewidywał spłat rat kapitałowych w 2012r. W grudniu br. województwo powinno zapłacić jeszcze ok. 22 mln zł odsetek z kwoty ok. 80 mln zł przewidzianej do zapłaty w 2012r.

Znacznie zadłużony sektora ochrony zdrowia wymaga stałego wsparcia finansowego, którego województwo udziela w postaci poręczeń i pożyczek (w tym duży udział bezzwrotnych).

<!-- pagebreak //-->

Zdaniem Fitch sektor ten będzie wywierał dalszą presję na budżet województwa również ze względu na spodziewane dodatkowe wsparcie finansowe dla sektora wynikające z ustawy o działalności leczniczej.

Duże ryzyko dla budżetu województwa wynika także z zadłużenia KM (ryzyko refinansowania obligacji w kwocie 100 mln euro zapadających w 2016r.) oraz z planowanych przez spółkę znacznych inwestycji w latach 2013-2015. Dodatkowo województwo zobowiązane jest do pokrycia KM różnic kursowych w związku z obligacjami.

Województwo mazowieckie liczy 5,2 mln mieszkańców i jest najbardziej zamożnym polskim województwem. Produkt Regionalny Brutto w 2009r. stanowił 21,9% Produktu Krajowego Brutto.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.