PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch zmienił perspektywę ratingu Myślenic

  • AT    3 grudnia 2013 - 10:00
Fitch zmienił perspektywę ratingu Myślenic

Fitch Ratings zmienił perspektywę ratingu Gminy Myślenice z negatywnej na stabilną oraz potwierdził długoterminowy rating krajowy na poziomie „BBB-(pol)". Jednocześnie Fitch wycofał rating.
Fitch wycofał rating Myślenic, gdyż gmina przestała uczestniczyć w procesie analizy ratingowej. W rezultacie Fitch nie będzie miał wystarczających informacji dla utrzymania ratingu oraz nie będzie analizował sytuacji finansowej gminy Myślenice ani informował o jej ratingu.

Zmiana perspektywy ratingu Myślenic z negatywnej na stabilną odzwierciedla lepsze niż oczekiwano wskaźniki zadłużenia, w związku z poprawiającymi się wynikami operacyjnymi oraz przewidywaną stabilizacją zadłużenia gminy w latach 2014-2015. Rating uwzględnia zadawalającą płynność oraz korzystne położenie gminy. Rating bierze pod uwagę także relatywnie mały budżet Myślenic.

Fitch spodziewa się, że w latach 2013-2015 nadwyżka operacyjna Myślenic wyniesie 14 mln zł, co stanowić będzie około 12% dochodów operacyjnych. Nadwyżka na takim poziomie będzie wystarczająca na spłatę odsetek od zadłużenia, oraz większość, jeśli nie wszystkie planowane spłaty rat kapitałowych. W 2012r. nadwyżka operacyjna Myślenic poprawiła się do 12,3% dochodów operacyjnych z 10,8% w 2011r. W ujęciu nominalnym wyniosła 13,4 mln zł i była wyższa od obsługi zadłużenia prawie 1,1 razy.

Fitch prognozuje, że zadłużenie gminy w latach 2014-2015 ustabilizuje się na poziomie 140 mln zł, czyli poniżej poziomu oczekiwanego przez Agencję w roku 2012. Myślenice w 2013r. najprawdopodobniej zakończą duży projekt wodno-kanalizacyjny na terenie gminy (łączna wartość netto inwestycji realizowanej w latach 2010-2013 to 180 mln zł, przy finansowaniu z budżetu UE 112 mln zł). Fitch spodziewa się, że wydatki majątkowe Myślenic w 2013r. pozostaną wysokie i wyniosą 29% wydatków ogółem (41% w 2012r.), z tendencją malejącą w latach 2014-2015. Dzięki temu presja na wzrost zadłużenia gminy będzie ograniczona. Również długi okres spłaty zadłużenia ogranicza presję, jaką na budżet gminy będą wywierać spłaty rat kapitałowych (ostateczny termin spłaty znacznej części długu przypada na lata 2017-2028).

Niewielki budżet gminy powoduje, że Myślenice są znacznie bardziej narażone na negatywne czynniki zewnętrzne. Wynika to z ograniczonej elastyczności w zakresie zwiększania dochodów operacyjnych oraz dosyć sztywnej struktury wydatków operacyjnych (udział wynagrodzeń w wydatkach bieżących wyniósł w 2012r. wysokie 57%). Jednakże, położenie w sąsiedztwie Krakowa (około 757.000 mieszkańców) korzystnie wpływa na rozwój bazy podatkowej oraz lokalnej gospodarki.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.