PARTNER PORTALU
  • BGK

Fundusz Reprywatyzacyjny: kto ma płacić za zwracane nieruchomości?

  • pt    21 sierpnia 2015 - 13:19
Fundusz Reprywatyzacyjny: kto ma płacić za zwracane nieruchomości?

Samorządy nie mogą liczyć na pomoc Skarbu Państwa w sprawie zwrotu nieruchomości

Obawy samorządowców budzi fakt, że roszczenia reprywatyzacyjne kierowane są coraz częściej w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego, w związku z czym oczekiwaliby finansowania ich z Funduszu Reprywatyzacyjnego. Ministerstwo Skarbu nie widzi jednak takiej możliwości.
Związek Powiatów Polskich zaapelował o podjęcie zmian legislacyjnych, umożliwiających udzielenie ze strony Skarbu Państwa pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, z tytułu realizacji przez nie roszczeń reprywatyzacyjnych spadkobierców, byłych właścicieli nacjonalizowanych nieruchomości.

Zdaniem samorządowców coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się, zgłaszanie wniosków reprywatyzacyjnych przez spadkobierców osób, których nieruchomości zostały znacjonalizowane po II wojnie światowej.

Jak podkreślają członkowie ZPP utworzono co prawda Fundusz Reprywatyzacji, z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa poprzez m.in. wypłatę odszkodowań - jednakże, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Skarbu Państwa, w przypadku gdy możliwy jest zwrot w naturze własnej nieruchomości dawnym właścicielom lub ich następcom prawnym, nie ma prawnej możliwości wykorzystania środków Funduszu Reprywatyzacji.

Obawy samorządowców budzi fakt, że roszczenia kierowane są również w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego, które przejęły część tego mienia.

A – zdaniem członków ZPP - w dużej mierze nieruchomości te są wykorzystywane do prowadzenia działalności użyteczności publicznej w obszarze edukacji(szkoły, ośrodki wychowawcze), pomocy społecznej (domy dziecka, domy pomocy społecznej, domy samopomocy).

Samorządowcy podkreślają także, że jednostki samorządu terytorialnego poniosły znaczne koszty na modernizacji posiadanych obiektów, tak by spełniły warunki odpowiadające współczesnym standardom.

Jak pisze ZPP - samorządy nie są już w stanie samodzielnie poradzić sobie z realizacją roszczeń potomków dawnych właścicieli. W szczególności nie mają wystarczających środków finansowych na stworzenie nowej bazy lokalowej dla już funkcjonujących jednostek, w miejsce nieruchomości zwróconym spadkobiercom dawnych właściciel.

W konsekwencji samorządy stają przed trudnymi decyzjami likwidacji placówek, które od wielu lat służyły zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

Zdaniem samorządowców „dalsza bezczynność instytucji państwowych, odpowiedzialnych za przygotowanie projektów aktów prawnych i stanowienie prawa w Polsce, w omawianym obszarze jest nie do zaakceptowania”.

Czego oczekują samorządy?

Czego oczekują?: „Uregulowania zasad zwrotu majątku, który uwzględni nie tyko interesy spadkobierców dawnych właścicieli ale również potrzeby lokalnych społeczności oraz wprowadzenie właściwych instrumentów wsparcia finansowego dla samorządów, które zmuszone są do realizacji wniosków reprywatyzacyjnych”.

Odpowiedź Ministerstwa Skarbu nie pozostawia jednak wątpliwości:

Wykorzystanie środków Funduszu Reprywatyzacji na pokrycie kosztów jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych wobec byłych właścicieli
nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa oraz ich spadkobierców, wykraczałoby poza cel
określony w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r.

Resort zwraca także uwagę, „iż nie można zgodzić się z tezą, że koszty zwracania znacjonalizowanych
majątków powinien ponosić Skarb Państwa.

Przedmiotowe nieruchomości zostały bowiem przejęte przez Skarb Państwa, a następnie przekazane jst w wyniku przeprowadzonej komunalizacji mienia.

Umożliwiło to ich wykorzystanie do realizacji zadań samorządowych, bez konieczności samodzielnego nabywania w tym celu nieruchomości przez jst.

Zdaniem MS dzięki włączeniu nabytego w ten sposób mienia do majątku oraz właściwemu gospodarowaniu, możliwe było również czerpanie z tego majątku innych pożytków przez samorządy.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • starsza, 2015-08-24 14:53:02

    Ziemię mojego ojca na Warmii dostał ksiądz, czy jest możliwość aby tu gdzie mieszkam tą ziemię otrzymać w Pomorskim? Bo tam to nie moja ziemia! A dokumentacja jest, sprawy sądowe były,za mienie zaburzańskie taty (zostawił tam 30 ha, dostałam 4 tysiące zł, podzieliwszy te pieniądze ) ale gdzie jest... 10 ha??? Może na Pomorzu mi dadzą w gminie gdzie mieszkam????  rozwiń