PARTNER PORTALU
 • BGK

Fundusz sołecki pod kontrolą NIK

 • GK    5 grudnia 2011 - 11:40
Fundusz sołecki pod kontrolą NIK

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała funkcjonowanie funduszu sołeckiego w trzech pomorskich gminach.
Izba pozytywnie oceniła działalność urzędów w tym zakresie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie i w Urzędzie Gminy Morzeszczyn. W Urzędzie Miejskim w Kępicach NIK nie znalazła żadnych uchybień.

Czytaj też: Fundusz sołecki nadal w zawieszeniu

W przypadku gminy Cedry Wielkie, kontrolowanej od 1 stycznia 2010 r. do 7 października 2011 r. ustalono m.in., że terminowo, tj. do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, wójt Janusz Goliński przekazał sołtysom informacje o wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa W informacjach tych podano jednak nieprawidłowo wyliczone kwoty dla niektórych sołectw.

Określona w powyższych dokumentach łączna wysokość środków funduszu przypadających w 2010 r. dla 4 sołectw (Błotnik, Długie Pole, Kiezmark i Trzcinisko – 55,3 tys. zł) i w 2011 r. dla 4 sołectw (Długie Pole, Kiezmark, Miłocin i Trzcinisko – 55,8 tys. zł) w każdym roku była wyższa o 0,1 tys. zł od kwot wynikających z prawidłowego obliczenia, na podstawie wzoru określonego w art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim. Natomiast wysokość środków na 2010 r. przysługujących sołectwu Wocławy zaniżono o 0,02 tys. zł.

„Powyższe nieprawidłowości wynikały z rozbieżności w zakresie liczby mieszkańców gminy wygenerowanej przez system komputerowy ewidencji ludności. Różnice te wystąpiły w związku z niedostosowaniem systemu komputerowego do generowania danych statystycznych” – stwierdziła NIK w wystąpieniu pokontrolnym.

Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli wniosła m.in. o wzmocnienie nadzoru poprzez ściślejszą weryfikację podejmowanych działań związanych z przestrzeganiem obowiązujących zasad obliczania wysokości funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw oraz wydatkowaniem środków w ramach tego funduszu i wprowadzenie mechanizmu kontrolnego ograniczającego ryzyko niezłożenia przez osoby wykonujące czynności we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających ich wyłączenie z takiego postępowania.

W Urzędzie Gminy Morzeszczyn, kontrolowanym od 1 stycznia 2010 r. do 5 października 2011 r., NIK m.in. także zakwestionowała nieprawidłowo wyliczone kwoty dla 11 sołectw, przez co sołectwa dysponowały mniejszą kwotą funduszu od faktycznie przysługującej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (3)

 • soltys pierdziołek, 2011-12-07 06:06:10

  "pomorzanin" nie narzekaj. U nas w gminie Lubień Kujawski, prędzej swinia niebo zobaczy ... a co dopiero fundusz sołecki
 • pomorzanin, 2011-12-06 16:05:13

  tak, nasze sołectwo też dostaje info ile nam sie należy ale pieniędzy jak nie było tak nie ma... w sumie u nas nic nie ma; ani drogi ani lampy, ani przystanku dla dzieci... no normalnie jak to w gminie Darlowo...
 • aaa, 2011-12-05 12:04:54

  Zaniżono o 0,020 tys. zł - szkoda, że nie o pół grosza i jak by to wypłacić