PARTNER PORTALU
 • BGK

Fundusz sołecki pod kontrolą NIK

 • GK    5 grudnia 2011 - 11:40
Fundusz sołecki pod kontrolą NIK

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała funkcjonowanie funduszu sołeckiego w trzech pomorskich gminach.
Izba pozytywnie oceniła działalność urzędów w tym zakresie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie i w Urzędzie Gminy Morzeszczyn. W Urzędzie Miejskim w Kępicach NIK nie znalazła żadnych uchybień.

Czytaj też: Fundusz sołecki nadal w zawieszeniu

W przypadku gminy Cedry Wielkie, kontrolowanej od 1 stycznia 2010 r. do 7 października 2011 r. ustalono m.in., że terminowo, tj. do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, wójt Janusz Goliński przekazał sołtysom informacje o wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa W informacjach tych podano jednak nieprawidłowo wyliczone kwoty dla niektórych sołectw.

Określona w powyższych dokumentach łączna wysokość środków funduszu przypadających w 2010 r. dla 4 sołectw (Błotnik, Długie Pole, Kiezmark i Trzcinisko – 55,3 tys. zł) i w 2011 r. dla 4 sołectw (Długie Pole, Kiezmark, Miłocin i Trzcinisko – 55,8 tys. zł) w każdym roku była wyższa o 0,1 tys. zł od kwot wynikających z prawidłowego obliczenia, na podstawie wzoru określonego w art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim. Natomiast wysokość środków na 2010 r. przysługujących sołectwu Wocławy zaniżono o 0,02 tys. zł.

„Powyższe nieprawidłowości wynikały z rozbieżności w zakresie liczby mieszkańców gminy wygenerowanej przez system komputerowy ewidencji ludności. Różnice te wystąpiły w związku z niedostosowaniem systemu komputerowego do generowania danych statystycznych” – stwierdziła NIK w wystąpieniu pokontrolnym.

Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli wniosła m.in. o wzmocnienie nadzoru poprzez ściślejszą weryfikację podejmowanych działań związanych z przestrzeganiem obowiązujących zasad obliczania wysokości funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw oraz wydatkowaniem środków w ramach tego funduszu i wprowadzenie mechanizmu kontrolnego ograniczającego ryzyko niezłożenia przez osoby wykonujące czynności we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających ich wyłączenie z takiego postępowania.

W Urzędzie Gminy Morzeszczyn, kontrolowanym od 1 stycznia 2010 r. do 5 października 2011 r., NIK m.in. także zakwestionowała nieprawidłowo wyliczone kwoty dla 11 sołectw, przez co sołectwa dysponowały mniejszą kwotą funduszu od faktycznie przysługującej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • soltys pierdziołek, 2011-12-07 06:06:10

  "pomorzanin" nie narzekaj. U nas w gminie Lubień Kujawski, prędzej swinia niebo zobaczy ... a co dopiero fundusz sołecki
 • pomorzanin, 2011-12-06 16:05:13

  tak, nasze sołectwo też dostaje info ile nam sie należy ale pieniędzy jak nie było tak nie ma... w sumie u nas nic nie ma; ani drogi ani lampy, ani przystanku dla dzieci... no normalnie jak to w gminie Darlowo...
 • aaa, 2011-12-05 12:04:54

  Zaniżono o 0,020 tys. zł - szkoda, że nie o pół grosza i jak by to wypłacić