PARTNER PORTALU
  • BGK

Fundusz sołecki w gminie Bełchatów

  • www.fakty.bai.pl (M. Wiśniewski)    23 listopada 2011 - 09:30
Fundusz sołecki w gminie Bełchatów

Blisko 445 tys. zł wyda w przyszłym roku gmina Bełchatów na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego.
To pierwszy raz w historii gminy Bełchatów (zabierz głos/oceń prezydenta), kiedy o inwestycjach w poszczególnych sołectwach decydują sami mieszkańcy.

W 2012 roku gmina Bełchatów zrealizuje kilkadziesiąt inwestycji w ramach funduszu sołeckiego. To novum w gminnym samorządzie. W tym roku fundusz sołecki w gminie Bełchatów utworzono po raz pierwszy.

– Przeznaczenie środków na fundusz sołecki spowodowało, że w tym roku pojawiło się sporo inwestycji, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku – mówi Sławomir Kuśmierek, zajmujący się funduszem sołeckim w Urzędzie Gminy Bełchatów.

Na 40 sołectw w gminie Bełchatów do funduszu sołeckiego przystąpiło 38. W sumie mieszkańcy gminy za pośrednictwem swoich sołtysów zgłosili do realizacji kilkadziesiąt inwestycji na łączną kwotę blisko 445 tys. zł.

– Nie są to duże inwestycje, maksymalnie do 18 tys.-19 tys. zł w ramach jednego sołectwa – mówi Sławomir Kuśmierek. – Mieszkańcy poszczególnych wsi sami najlepiej wiedzą czego potrzebują i jakie środki są im potrzebne na realizację drobnych inwestycji, np. wykopania rowów, zakupu sprzętu do wiejskiej świetlicy czy utwardzenia drogi – dodaje.

Wprowadzenie funduszu sołeckiego w 2009 roku do finansów gminnych samorządów miało zdecentralizować dysponowanie środkami gminy. Ustawodawca dał samorządom możliwość wydzielenia z gminnego budżetu części pieniędzy na fundusz sołecki tak, aby to sołtysi i rady sołeckie, a więc de facto sami mieszkańcy, mogli zdecydować o przeznaczeniu części środków na potrzeby własnej wsi.

– Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy – mówi Sylwia Rozpara, kierownik referatu finansowego i zastępca skarbnika gminy Bełchatów.

Uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego na następny rok rady gmin podejmują do końca marca. Tak też było w przypadku gminy Bełchatów. 31 marca tego roku radni uchwalili utworzenie funduszu sołeckiego. 31 lipca wójt Kamil Ładziak poinformował sołtysów jakimi środkami dysponuje fundusz i ile przypadnie na każde sołectwo. Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne sołectwa zależy m.in. od liczby mieszkańców danej wsi.

Do końca września zbierano wnioski poszczególnych sołectw. – Po informacji o utworzeniu funduszu i środkach jakie ma do dyspozycji sołectwo, sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa może zwołać zebranie wiejskie, które podejmie wniosek zawierający konkretne przedsięwzięcia do realizacji na terenie sołectwa w ramach funduszu, z kalkulacją kosztów – tłumaczy Sławomir Kuśmierek.

Fundusz sołecki nie jest żadną dodatkową pulą pieniędzy przeznaczoną dla sołectw. To część budżetu gminy, o której wydatkowaniu mogą bezpośrednio decydować sami mieszkańcy. Ale to też szansa dla gminnego budżetu. Gminy tworzące fundusze sołeckie mogą bowiem liczyć na zwrot kosztów wykonanych w ramach funduszu inwestycji, od 10 do nawet 30 procent ich wartości, pokrywanych z budżetu państwa. W ten sposób ustawodawca chce zachęcić gminy do tworzenia funduszów sołeckich.

W gminie Bełchatów z możliwości zgłoszenia wniosku do realizacji w ramach funduszu sołeckiego skorzystało większość sołectw, które zgłosiły kilkadziesiąt wniosków. – Wszystkie wnioski zostały sprawdzone i przeanalizowane. Wójt zaakceptował większość z nich – mówi Sylwia Rozpara.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.