PARTNER PORTALU
  • BGK

Fundusz sołecki zyskuje na popularności

  • pap    19 lipca 2014 - 10:08

50 z 71 gmin woj. opolskiego wyodrębniło w ubiegłorocznych budżetach fundusz sołecki. Wojewoda opolski w najbliższych dniach wystąpi do ministra finansów o zwrot części wydatków poniesionych przez gminy w ramach tego funduszu, na łączną kwotę ponad 2,8 mln zł.
Fundusz sołecki to forma budżetu partycypacyjnego, wykorzystywanego głównie na terenach wiejskich. Wyodrębniany jest w budżetach gmin i przeznaczony na wsparcie inicjatyw lokalnych. O inwestycjach, które są realizowane w ramach funduszu sołeckiego, decydują mieszkańcy. Decyzja o tym, czy utworzyć fundusz sołecki, pozostaje w gestii rad gmin.

Rzecznik prasowy wojewody opolskiego Jacek Szopiński poinformował PAP, że gminy województwa opolskiego tworzą takie fundusze od 2009 roku, czyli od wejścia w życie ustawy o funduszu sołeckim. W związku z wyodrębnieniem w budżetach gmin funduszu sołeckiego, samorządy te mają prawo do ubiegania się o zwrot części poniesionych na ten cel wydatków z budżetu państwa. Muszą tylko - do 31 maja roku następującego po roku, w którym realizowany był fundusz - złożyć wniosek o zwrot.

"Natomiast wojewoda ma obowiązek przekazania samorządom środków ze zwrotu do 31 sierpnia tego samego roku" - dodał Szopiński. Zaznaczył, że gminy otrzymują zwrot w wysokości 10, 20 lub 30 proc. poniesionych wydatków, w zależności od wysokości wskaźnika dochodu w gminach w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Służby wojewody przygotowały już wniosek o zwrot do ministerstwa finansów, który zostanie przesłany do resortu w najbliższych dniach. W tym roku wnioskowana kwota wyniesie ponad 2,8 mln zł. Łącznie poniesione przez gminy wydatki w ramach funduszu w ub. roku wyniosły ponad 10,1 mln zł.

Z zestawienia przesłanego PAP przez Szopińskiego wynika, że z roku na rok w woj. opolskim wzrastała liczba gmin wyodrębniających fundusz sołecki i wysokość wydatków na inicjatywy podejmowane w ramach tego narzędzia. Dla porównania - w roku 2012 inicjatywy rozliczane w ramach funduszu sołeckiego realizowało 48 opolskich gmin. Łączna kwota ich wydatków na działania wyniosła ponad 8,5 mln zł, a kwota zwrotu z resortu finansów - niespełna 2,4 mln. zł.

Rzecznik wojewody podał, że gminy przeznaczają środki funduszu sołeckiego na poprawę warunków życia mieszkańców, najczęściej na utrzymanie terenów zielonych, czystości, utrzymanie i budowę dróg i chodników, remonty i wyposażanie świetlic wiejskich, budowę altan na potrzeby mieszkańców, urządzenie i remonty placów zabaw dla dzieci, utrzymanie czy organizację imprez integracyjnych i kulturalnych.

W tym roku weszła w życie ustawa, która ułatwia gminom korzystanie z tego funduszu i zwiększa wsparcie dla nich z budżetu państwa. Przed tegoroczną nowelizacją gminy dostawały - w zależności od zamożności - zwrot 10 proc., 20 proc. lub 30 proc. kosztów inwestycji. Obecnie będzie to odpowiednio 20 proc., 30 proc. lub 40 proc.

Nowe przepisy umożliwiają też realizację wspólnych przedsięwzięć przez sołectwa z terenu danej gminy. Każde z sołectw ma uchwalać oddzielnie wniosek dotyczący wspólnego przedsięwzięcia. Umożliwi to kumulowanie środków funduszu na realizację większych inwestycji.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.