PARTNER PORTALU
  • BGK

Gdańsk jest zabezpieczony

  • JL    4 listopada 2010 - 10:02
Gdańsk jest zabezpieczony

Miasto utrzymało rating długoterminowy dla zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej. Agencja Fich Ratings przyznała mu ocenę BBB+. Dodatkowo określono, że perspektywa ratingu jest stabilna.




Jak podaje agencja Fitch – ratingi Gdańska odzwierciedlają dobrze rozwiniętą gospodarkę miasta, silną oraz stale rosnącą bazę podatkową, oraz dobre wskaźniki obsługi zadłużenia, które jednak mogą się pogorszyć w wyniku rosnącej obsługi długu.

– Dla Gdańska to duży prestiż, że rating utrzymano na niezmienionym poziomie – cieszy się Teresa Blacharska, skarbnik miasta.

Przy obniżonych wpływach, zwłaszcza z PIT i CIT w latach 2009 i 2010 w stosunku do roku 2008, w związku ze światowym kryzysem finansowym i obniżonymi progami podatkowymi przy utrzymaniu ulg na dzieci, miasto wypracowało nadwyżkę operacyjną. Było to możliwe dzięki radykalnemu ograniczeniu wydatków bieżących na początku 2009 r. Podjęte działania się opłaciły, bo Gdańsk nie ograniczył inwestycji i dzięki temu, mając zabezpieczony wkład własny, może występować o fundusze unijne.

Ratingi biorą również pod uwagę rosnące zadłużenie, wysokie ryzyko pośrednie oraz stałą presję na wydatki operacyjne.

Produkt regionalny brutto (PRB) na mieszkańca jest w Gdańsku o 43 proc. wyższy od średniej krajowej, a bezrobocie w 2009 r. wynosiło tylko 4,9 proc. Duże inwestycje bezpośrednie (w przemyśle, usługach oraz sektorze badawczo-rozwojowym) stanowią dobre perspektywy dalszego rozwoju gospodarki, co przełoży się na wzrost dochodów z podatków dochodowych (PIT, CIT) oraz lokalnych (np. podatku od nieruchomości).

Fitch spodziewa się, że nadwyżka operacyjna w 2010r. wzrośnie do ok. 200 mln zł i będzie wynosić powyżej 11 proc. dochodów operacyjnych. Spodziewana poprawa wyników na poziomie operacyjnym wynika ze wzrostu gospodarczego oraz rozwoju bazy podatkowej. W związku z rosnącym zadłużeniem Fitch uważa za niezbędne utrzymanie marży operacyjnej w latach 2011-2013 na poziomie nie niższym niż 10 proc., aby dotychczasowe ratingi nie znalazły się pod presją.

Dotychczas dobre wskaźniki obsługi zadłużenia (w 2009 r. obsługa zadłużenia stanowiła tylko 53 proc. nadwyżki operacyjnej) mogą się pogorszyć w średnim okresie w związku z planowanym wzrostem zadłużenia koniecznym na finansowanie inwestycji.

Wydatki majątkowe w latach 2009-2013 mogą wynieść ok. 5 mld zł, co spowoduje wzrost zadłużenia z 713 mln zł na koniec 2009 r. do ok. 1,4 mld zł w 2013 r. Planowany wzrost zadłużenia spowoduje gwałtowny wzrost wydatków na jego obsługę. Utrzymanie bezpiecznych wskaźników zadłużenia oraz jego obsługi wymaga dobrych wyników operacyjnych, aby nadwyżka operacyjna była wystarczająca do obsługę zadłużenia oraz wskaźnik pokrycia zadłużenia nadwyżką bieżącą nie przekraczał 10 lat.

Szybko rośnie ryzyko pośrednie. Na koniec 2009 r. zadłużenie spółek miejskich wyniosło 297 mln zł i ze względu na inwestycje realizowane przez spółki będzie ono dalej rosnąć (do ok. 1 mld zł w 2013 r.). Ewentualne dokapitalizowanie spółek dokonywane przez miasto będzie stanowić źródło spłaty ich zadłużenia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!




REKLAMA




×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.