PARTNER PORTALU
  • BGK

Gdańsk ze stabilnym ratingiem

  • ZWI    23 października 2012 - 18:18
Gdańsk ze stabilnym ratingiem

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gdańska dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA-(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
Ratingi Gdańska odzwierciedlają dobre wyniki operacyjne, bezpieczny wskaźnik spłaty długu, długoterminowy horyzont zapadalności zadłużenia oraz silną gospodarkę lokalną z rozwijająca się bazą podatkową.

Ratingi uwzględniają dobre zarządzanie finansami Miasta oraz wysoki udział środków z UE na finansowanie inwestycji. Ratingi biorą także pod uwagę spodziewany wzrost zadłużenia bezpośredniego oraz utrzymującą się presję na wydatki operacyjne wynikającą z trudnego otoczenia instytucjonalnego.

Stabilna perspektywa ratingów odzwierciedla oczekiwania Fitch, że miasto utrzyma dobre wyniki na poziomie operacyjnym i bezpieczne wskaźniki obsługi długu, pomimo prognozowanego wzrostu zadłużenia oraz wolniejszego tempa wzrostu gospodarki Polski.

Ratingi Miasta mogą zostać obniżone, gdy wskaźnik spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) przekroczy 15 lat, w wyniku trwałego pogorszenia się nadwyżki operacyjnej znacznie poniżej oczekiwań Fitch i/ lub w wyniku znacznego wzrostu zadłużenia bezpośredniego.

Podniesienie ratingu będzie możliwe, jeżeli przez 3 kolejne lata wyniki operacyjne Miasta będą bardzo dobre z nadwyżką operacyjną znacznie powyżej oczekiwań Fitch, a wskaźnik zadłużenia ogółem do dochodów bieżących ustabilizuje się poniżej 60%.

Fitch oczekuje, że nadwyżka operacyjna w latach 2012-2014 wyniesie średnio ok 10% dochodów operacyjnych. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że dochody z podatków dochodowych i lokalnych będą rosły, w związku ze wzrostem gospodarczym, a także rozwijającą się bazą podatkową miasta. Jak również, że władze Gdańska będą w dalszym ciągu prowadzić ostrożną politykę budżetową oraz skutecznie kontrolować wzrost wydatków operacyjnych.

W 2011r. nadwyżka operacyjna wyniosła 246 mln zł, tj. 13,3% dochodów operacyjnych, i była dwukrotnie wyższa od obsługi zadłużenia (po wyłączeniu przedterminowej spłaty długu).

Fitch prognozuje, że zadłużenie Gdańska będzie rosło wolniej niż w latach poprzednich (o ok. 10% w 2012r. oraz ok. 3% rocznie w latach 2013-2014), dzięki wysokiemu udziałowi funduszy UE w finansowaniu inwestycji Miasta.

Na koniec 2014r. zadłużenie bezpośrednie (bez zadłużenia z tytułu pożyczek na prefinansowanie projektów unijnych) może wzrosnąć do ok. 1,3 mld zł z 1,1 mld zł w 2011r., i wynieść ok. 65%-70% dochodów operacyjnych. Fitch spodziewa się, że w latach 2012-2014 wskaźniki obsługi zadłużenia i spłaty zadłużenia pozostaną bezpieczne. Obsługa zadłużenia może wynieść ok. 70% prognozowanej nadwyżki operacyjnej, a wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej wyniesie ok. 10 lat (tj. poniżej średniej zapadalności długu szacowanej na 15 lat).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: