PARTNER PORTALU
  • BGK

Gdańsk ze stabilnym ratingiem

  • ZWI    23 października 2012 - 18:18
Gdańsk ze stabilnym ratingiem

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gdańska dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA-(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
Ratingi Gdańska odzwierciedlają dobre wyniki operacyjne, bezpieczny wskaźnik spłaty długu, długoterminowy horyzont zapadalności zadłużenia oraz silną gospodarkę lokalną z rozwijająca się bazą podatkową.

Ratingi uwzględniają dobre zarządzanie finansami Miasta oraz wysoki udział środków z UE na finansowanie inwestycji. Ratingi biorą także pod uwagę spodziewany wzrost zadłużenia bezpośredniego oraz utrzymującą się presję na wydatki operacyjne wynikającą z trudnego otoczenia instytucjonalnego.

Stabilna perspektywa ratingów odzwierciedla oczekiwania Fitch, że miasto utrzyma dobre wyniki na poziomie operacyjnym i bezpieczne wskaźniki obsługi długu, pomimo prognozowanego wzrostu zadłużenia oraz wolniejszego tempa wzrostu gospodarki Polski.

Ratingi Miasta mogą zostać obniżone, gdy wskaźnik spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) przekroczy 15 lat, w wyniku trwałego pogorszenia się nadwyżki operacyjnej znacznie poniżej oczekiwań Fitch i/ lub w wyniku znacznego wzrostu zadłużenia bezpośredniego.

Podniesienie ratingu będzie możliwe, jeżeli przez 3 kolejne lata wyniki operacyjne Miasta będą bardzo dobre z nadwyżką operacyjną znacznie powyżej oczekiwań Fitch, a wskaźnik zadłużenia ogółem do dochodów bieżących ustabilizuje się poniżej 60%.

Fitch oczekuje, że nadwyżka operacyjna w latach 2012-2014 wyniesie średnio ok 10% dochodów operacyjnych. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że dochody z podatków dochodowych i lokalnych będą rosły, w związku ze wzrostem gospodarczym, a także rozwijającą się bazą podatkową miasta. Jak również, że władze Gdańska będą w dalszym ciągu prowadzić ostrożną politykę budżetową oraz skutecznie kontrolować wzrost wydatków operacyjnych.

W 2011r. nadwyżka operacyjna wyniosła 246 mln zł, tj. 13,3% dochodów operacyjnych, i była dwukrotnie wyższa od obsługi zadłużenia (po wyłączeniu przedterminowej spłaty długu).

Fitch prognozuje, że zadłużenie Gdańska będzie rosło wolniej niż w latach poprzednich (o ok. 10% w 2012r. oraz ok. 3% rocznie w latach 2013-2014), dzięki wysokiemu udziałowi funduszy UE w finansowaniu inwestycji Miasta.

Na koniec 2014r. zadłużenie bezpośrednie (bez zadłużenia z tytułu pożyczek na prefinansowanie projektów unijnych) może wzrosnąć do ok. 1,3 mld zł z 1,1 mld zł w 2011r., i wynieść ok. 65%-70% dochodów operacyjnych. Fitch spodziewa się, że w latach 2012-2014 wskaźniki obsługi zadłużenia i spłaty zadłużenia pozostaną bezpieczne. Obsługa zadłużenia może wynieść ok. 70% prognozowanej nadwyżki operacyjnej, a wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej wyniesie ok. 10 lat (tj. poniżej średniej zapadalności długu szacowanej na 15 lat).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.