PARTNER PORTALU
  • BGK

Gdzie w Polsce jest najwięcej innowacyjnych inwestycji

  • pt    12 grudnia 2013 - 14:40

W 2012 roku wydatki na rynek innowacyjny inwestycji osiągnęły w Polsce rekordowy wynik 14,4 mld zł czyli o prawie 23 proc. więcej niż rok wcześniej .
- Polska konsekwentnie dąży do stworzeniago spodarki opartej na wiedzy, co wynika z obranej strategii budowania konkurencyjności
w oparciu o innowacyjność i wykwalifikowany kapitał ludzki – czytamy w raporcie pt. „Rynek B+R w Polsce. Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej” sporządzonym dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Crido Taxand.

Czytaj też:SSE będą musiały być bardziej innowacyjne

Jak piszą autorzy potencjał gospodarczy Polski doceniany jest przez zagranicznych inwestorów, o czym świadczy stały napływ kapitału zagranicznego w celu zlokalizowania na terenie Polski zakładów produkcyjnych, centrów usługowych czy placówek badawczo-rozwojowych.

Konkurencyjna gospodarka, coraz bardziej zaawansowany technologicznie przemysł, wykwalifikowana kadra są jednymi z ważniejszych czynników świadczących o atrakcyjności Polski, jako miejsca do lokowania inwestycji.

W ostatnich latach Polska stała się liderem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o liczbę centrów usług biznesowych
(ponad 400).  Dominujące są centra typu Business Process Outsourcing (BPO), Information Technology Outsourcing (ITO) oraz Shared Service Centers (SSC).

Warto jednak podkreślić – piszą autorzy raportu - że z roku na rok rośnie również liczba centrów badawczo-rozwojowych o znaczeniu strategicznym dla korporacji międzynarodowych.

Wynika to nie tylko z korzystnych uwarunkowań makroekonomicznych dla podejmowania aktywności B+R w Polsce, ale także z dostępnych zachęt inwestycyjnych, obejmujących m.in. granty oraz zwolnienia podatkowe, wdrożonych z myślą o przyciągnięciu kapitału zagranicznego.

Mocne strony polskiego sektora B+R to także nowoczesna infrastruktura badawczo-rozwojowa, sfinansowana w znaczącej części ze środków Unii Europejskiej  oraz rosnąca liczba wykwalifikowanych zasobów ludzkich, dzięki wysokiemu stopniowi skolaryzacji, a także rozwijającej się współpracy sektora przedsiębiorstw i nauki.

Polskie firmy również coraz częściej inwestują w działalność B+R.Nie bez znaczenia pozostają tu środki z Unii Europejskiej, których dostępność w
latach 2007-2013 stworzyła liczne szanse dla rozwoju sektor

Wśród najważniejszych raport wymienia wzrost współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym możliwość udziału w międzynarodowych programach badawczych, wzrost i poprawę kompetencji zasobów ludzkich w wyniku jakościowego rozwoju edukacji na poziomie wyższym oraz poprawe współpracy przedsiębiorstw, w tym małych i średnich z sektorem nauki.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego wydatki na B+R w 2012 r. osiągnęły rekordowy wynik 14,4 mld zł czyli o prawie 23 proc. więcej niż w roku 2011. Jednocześnie aż o 23,1 proc. wzrosła liczba podmiotów, które w sposób ciągły lub doraźny prowadzą działalność  B+R

Według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przygotowanego przez ekspertów Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) w 2012r. w Polsce funkcjonowało ponad 800 ośrodków innowacji przedsiębiorczości, w tym m.in.:

KOMENTARZE (1)

  • leda, 2013-12-15 21:44:55

    raport finansował PR premiera?NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: