PARTNER PORTALU
  • BGK

Gmina może odliczyć VAT od wydatków na inwestycje przekazane zakładom budżetowym

  • Joanna Poznańska    4 kwietnia 2014 - 11:13
Gmina może odliczyć VAT od wydatków na inwestycje przekazane zakładom budżetowym

Wojewódzkie sądy administracyjne potwierdzają stanowisko gmin w kwestii prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją inwestycji przekazanych do zakładów budżetowych wykorzystujących je do działalności opodatkowanej.
Ostatnia z rozpatrywanych spraw dotyczyła gminnego projektu budowy i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przekazanej w nieodpłatne używanie na rzecz zakładu budżetowego. Otrzymana od gminy infrastruktura jest wykorzystywana przez zakład do czynności opodatkowanych w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków od mieszkańców.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, podobnie jak inne sądy administracyjne w podobnych sprawach, potwierdził stanowisko gminy, zgodnie z którym jest ona uprawniona do odliczenia podatku od wydatków na budowę infrastruktury (wyrok WSA w Rzeszowie z 27 marca 2014 r. sygn. I SA/Rz 104/13).

W ustnym uzasadnieniu wskazano, że zasada neutralności wymaga przyznania gminie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych w sytuacji, gdy są one wykorzystywane przez jej jednostki organizacyjne do działalności opodatkowanej. W ocenie sądu fakt „zagubienia” jednego etapu z uwagi na specyfikę stosunków między gminą i jej jednostkami organizacyjnymi nie powinien wyłączać istniejącego niewątpliwie związku między zrealizowanymi zakupami a działalnością opodatkowaną.

Powołana przez sąd zasada neutralności jest najważniejszą zasadą systemu VAT, przybierającą formę normy prawnej o podstawowym znaczeniu dla tego podatku. Pełne tego odzwierciedlenie znajdujemy w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C‑137/02 (Faxworld) oraz z 1 marca 2012 r. w sprawie C‑280/10 (Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz), do których odnoszą się orzeczenia sądów administracyjnych w podobnych sprawach. 

W tę linię interpretacyjną wpisuje się także ostatnie orzeczenie wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy 5 marca 2014 r. (sygn. I SA/Bd 119/14). Wyrok ten zapadł w podobnej sprawie dotyczącej prawa odliczenia podatku VAT od wydatków na inwestycje przekazane zakładom budżetowym wykorzystującym je do działalności opodatkowanej.

Sąd, potwierdzając stanowisko gminy, zaakcentował fakt, że w przypadku będącym przedmiotem rozważań brak prawa do odliczenia skutkowałby faktycznym obciążeniem gminy ekonomicznym ciężarem podatku VAT, co z uwagi na strukturę tego podatku nie może mieć miejsca.

Powołane orzeczenia wpisują się w długą listę wyroków potwierdzających stanowisko gmin w przedmiotowej kwestii. W ostatnich kilku miesiącach korzystne orzeczenia w podobnych sprawach zostały wydane m.in. przez WSA w Łodzi w dniu 27 lutego (sygn. I SA/Łd 1400/13), WSA w Warszawie w dniu 30 stycznia 2014 r. (sygn. III SA/Wa 2523/13) oraz przez WSA w Szczecinie w dniu 20 listopada 2013 r. (sygn. I SA/Sz 734/13).

Wykładnia stosowana przez wojewódzkie sądy administracyjne raz jeszcze potwierdza stanowisko, że brak tożsamości podmiotowej między podatnikiem ponoszącym wydatki a odliczającym podatek i dokonującym sprzedaży opodatkowanej nie zawsze wyłącza prawo do odliczenia podatku. Końcowo należy jednakże zwrócić uwagę, że kluczowe dla praktyki orzeczniczej będzie rozstrzygnięcie dokonane przez Naczelny Sąd Administracyjny. 

Autorem jest Joanna Poznańska - konsultantka w dziale prawno-podatkowym PwC w biurze w Katowicach

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.