PARTNER PORTALU
  • BGK

Gmina może przekazać zadania związkowi

  • AT    1 grudnia 2011 - 19:31
Gmina może przekazać zadania związkowi

Związek Międzygminny może przejąć od gminy tylko część zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – informuje Ministerstwo Środowiska (MŚ).
Ministerstwo przypomina, że celem art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) było wskazanie, że w zakresie przejętych przez związek międzygminnych zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi właściwe organy tego związku uchwalają akty prawa miejscowego.

Jak informuje MŚ gminy nie mają obowiązku przekazywania całości zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi związkowi międzygminnemu, a jedynie część zadań, które nakłada na nie ustawa. Szczegółoy dotyczące zakresu przekazanych związkowi obowiązków powininny być jednak ujęte w statucie związku.

Wszelkie kwestie nieuregulowane w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, dotyczące wykonywania zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi przez związek międzygminny, a także formy przekazania tych obowiązków przez gminy należy rozpatrywać na gruncie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) donosi MŚ.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.