PARTNER PORTALU
  • BGK

Gmina może to zrobić z województwem, ale nie z powiatem

  • GK    20 sierpnia 2012 - 07:17
Gmina może to zrobić z województwem, ale nie z powiatem

Ustawa o gospodarce komunalnej dopuszcza przekroczenie granic sfery użyteczności publicznej tylko w zakresie tworzenia spółek przez gminy i województwa. Nie robi takiego wyjątku dla powiatów.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zgłosił się starosta wołomiński z zapytaniem, czy powiat może zawiązać z gminą spółkę „Inwestycje Miejskie” w celu wybudowania szkoły ponadgminazjalnej.

Po zakończeniu budowy spółka miałaby zarządzać obiektem i go utrzymywać. Znajdowałby się on w kompleksie obiektów edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Spółka miałaby też wybudować budynek dla gimnazjum i basen oraz zagospodarować teren pod cele rekreacyjno-sportowe.

W odpowiedzi RIO przypomniała, ze powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Nie może jednak prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. Są to takie przedsięwzięcia, których celem jest nieprzerwane i bieżące zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych.

– Muszą one jednak mieścić się w katalogu zadań, jakie nakłada na jednostkę art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatu, czyli zadania publiczne o charakterze ponadgminnym bądź innych zadań zleconych – wynika z wyjaśnienia RIO.

Jednocześnie izbę zaniepokoił nie tyle szeroki zakres działalności spółki, którą chce zawiązać gmina i powiat, co charakter zadań, jakie ona będzie realizować.

Według RIO działalność spółki wykracza poza ramy zadań o charakterze użyteczności publicznej. Samo wybudowanie, zarządzanie i utrzymanie szkoły ponadgimnazjalnej spełnia wymóg zapisany w art. 4 ust. 1.

– Natomiast wykonywanie dodatkowej działalności polegającej m.in. na sprzedaży detalicznej, pośrednictwie w obrocie nieruchomościami czy cateringu nie mieści się w katalogu zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej zarówno gminy jak i powiatu – stwierdziła RIO.

Powiat zatem mógłby przystąpić do spółki, która zajmowałaby się tylko publiczną oświatą. Ustawa o gospodarce komunalnej dopuszcza przekroczenie granic sfery użyteczności publicznej tylko w zakresie tworzenia spółek przez gminy i województwa. Takiego wyjątku nie robi dla powiatów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • jojo, 2012-08-20 10:28:33

    Jedyna kobieta wśród jednostek samorządu terytorialnego, a wybrać se partnera nie może, bo ustawa jej zabrania. A to pech
  • rima, 2012-08-20 09:42:33

    Wiadomo: województwo większe i bogatsze. Każda panna je wybierze