PARTNER PORTALU
  • BGK

Gmina musi podać informacje w formie papierowej jeśli obywatel tego wymaga

  • AT    5 marca 2014 - 19:46
Gmina musi podać informacje w formie papierowej jeśli obywatel tego wymaga

- Nieprowadzenie przez gminę dokumentów w postaci "kart wynagrodzeń" nie może stać na przeszkodzie wytworzenia papierowego dokumentu przedstawiającego wynagrodzenia poszczególnych osób - informuje WSA w Warszawie.
Do wójta gminy wpłynęło pismo o udostępnienie w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.) kserokopii kart wynagrodzeń wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta, z uwzględnieniem usunięcia danych osobowych oprócz imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Wójt odmówił udostępnienia informacji publicznej, gdyż nie jest prowadzona dokumentacja w postaci kart wynagrodzeń zawierających informację o kwotach wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych. Wskazał, że taką informację publiczną zawierają oświadczenia majątkowe, które dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

W związku z zaistniałą sytuacją wnioskujący złożył skargę na bezczynność wójta i skierował sprawę do  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który to zażalenie uwzględnił.

WSA poinformowało, że gmina jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do przestrzegania szeregu przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym, z których to przepisów, jak i przepisów wykonawczych do nich, wynika obowiązek prowadzenia szczegółowej sprawozdawczości finansowej, w tym płacowej. Czy jest to prowadzone w postaci pisemnej, czy też w systemie komputerowym, to zawsze jest możliwe uzyskanie stosownych danych o wynagrodzeniach poszczególnych funkcjonariuszy.

- Nie prowadzenie więc dokumentów w postaci "kart wynagrodzeń" nie może stać na przeszkodzie wytworzenia papierowego dokumentu przedstawiającego wynagrodzenia poszczególnych osób w poszczególnych okresach z rozbiciem na składniki wynagrodzenia. Skoro możliwe jest przestawienie takich danych w postaci papierowej, to tym samym możliwe jest wykonanie stosownych kserokopii, a więc organ nie może na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy d.i.p. uznać za niemożliwe dostarczenie informacji w formie pisemnej wybranej przez wnioskodawcę - podał WSA.

Dlatego też - jak poinformował WSA - brak jest podstaw do nie wydania żądanych informacji w formie pisemnej, a tylko odesłanie do bliżej niesprecyzowanych informacji ustnych. Takie stanowisko organu byłoby uzasadnione, gdyby informacja o wynagrodzeniach funkcjonariuszy gminy miała postać jedynie informacji przechowywanej w pamięciach tych funkcjonariuszy - w zakresach tych pamięci będących w dyspozycji gminy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.