PARTNER PORTALU
  • BGK

Gmina musi uzasadnić oddalenie skargi

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna    8 lipca 2011 - 07:21

Gmina, zawiadamiając o odmownym załatwieniu sprawy, powinna uzasadnić swoją decyzję.
Uchwała rady gminy w sprawie skargi mieszkańca gminy została uchylona przez wojewodę. W uchwale gmina podjęła decyzję o odmownym załatwieniu skargi. Jednak nie uzasadniła w niej decyzji. Nie wskazała też powodów, z jakich odmówiła załatwienia sprawy – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Dokonując analizy uchwały, wojewoda wskazał, że zgodnie z art. 7 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie niezbędne kroki do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Natomiast w myśl art. 238 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno spełniać określone kryteria, a zawiadomienie o odmownym załatwieniu sprawy powinno dodatkowo zawierać uzasadnienie prawne oraz faktyczne.

Wojewoda, analizując uchwałę rady gminy, uznał, że uchwała o odmownym załatwieniu skargi nie spełnia wymogów uzasadnienia przewidzianych w przepisach procedury administracyjnej. Zdaniem organu nadzoru uzasadnienie do uchwały zawiera bardzo lakoniczne uzasadnienie faktyczne odmownego załatwienia skargi.

Brak było w ogóle uzasadnienia prawnego. Wojewoda wskazał, że z uzasadnienia powinno jasno wynikać, że w pełni zostały wyjaśnione okoliczności faktyczne sprawy. Natomiast ustalony stan faktyczny pozwala dokonać oceny prawnej i sformułować uzasadnienie prawne.

W czasie toczącego się postępowania rada gminy potwierdziła, że nie podała szczegółowo przesłanek oddalenia skargi. Z tych względów wojewoda unieważnił uchwałę – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • JOTKA, 2011-07-12 06:46:28

    Prokuratura i sąd nie musi z prostej przyczyny bo ... nie musi ! Opluć innych u nas jest łatwiej niż zachować własną "czystość"
  • wawa, 2011-07-09 08:49:20

    Gmina musi a dlaczego prokuratura i sąd nie musi . Polska demokracja a opluwają białoruską .