PARTNER PORTALU
  • BGK

Gmina nie może decydować o warunkach zwrotu becikowego

  • AT    22 kwietnia 2014 - 14:16
Gmina nie może decydować o warunkach zwrotu becikowego

- Gmina nie może określać warunków, kiedy becikowe podlega zwrotowi - informuje wojewoda małopolski.
Rada Miejska w Wadowicach podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2014. Według niej świadczenie przysługuje jednemu z rodziców dzieci posiadającemu pełne prawa rodzicielskie zamieszkałemu i zameldowanemu na pobyt stały na terenie Gminy Wadowice, niezależnie od wysokości dochodów.

Radni postanowili także o zawieszeniu wypłaty świadczenia w przypadku wszczęcia postępowania o ograniczenie lub utratę praw rodzicielskich, albo w przypadku niewykonywania opieki nad dzieckiem przez oboje rodziców. Ponadto świadczenie miałoby podlegać zwrotowi w przypadku utraty praw rodzicielskich przez oboje rodziców w okresie pierwszych trzech lat życia dziecka.

Czytaj też: Kolejne gminy wprowadzają swoje becikowe

Rozwiązania te jednak zakwestionował wojewoda. W jego ocenie propozycje radnych pozostają w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak informuje wojewoda przyznania przez radę gminy prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka jest zamieszkanie a nie zameldowanie na pobyt stały na terenie danej gminy. Samo zameldowanie jest czynnością materialno – techniczną, a cytowana ustawa i kodeks cywilny posługują się pojęciem zamieszkania.

Wojewoda uznał także, że zapis dot. zawieszenia wypłaty becikowego podjęty został z przekroczeniem delegacji ustawowej zawartej w art. 22a ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawa o świadczeniach rodzinnych stanowi bowiem, że uchwała rady gminy określa szczegółowe zasady udzielania zapomogi.

- Ustawodawca w normie tej nie przewidział kompetencji dla organu stanowiącego gminy do władczego wkraczania aktem prawa miejscowego w ustalanie zasad wydatkowania tego świadczenia, przesłanek żądania jego zwrotu czy też określania sytuacji, kiedy ma nastąpić zawieszenie wypłaty tego świadczenia - podaje  wojewoda.

Zobacz szczegóły w dziale multimedia. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.