PARTNER PORTALU
  • BGK

Gmina nie może żądać rękojmi godnego pochówku

  • JL    20 października 2015 - 10:28
Gmina nie może żądać rękojmi godnego pochówku
Gmina nie jest uprawniona do regulowania przypadków, w których może odstąpić od pochówku w sytuacji niepochowania zwłok przez rodzinę. Fot. Pixabay

Gmina nie może żądać rękojmi godnego pochówku oraz wskazania jego daty i miejsca od osoby niespokrewnionej ze zmarłym, która chce go pochować.
Rada Gminy Wilczęta w uchwale w sprawie chowania zwłok i sprawowania pogrzebu przez gminę ustaliła warunki odstąpienia od obowiązku pochowania zmarłego na terenie gminy, którego nie pochowała rodzina.

Według uchwały stanie się tak, gdy wniosek w tej sprawie złoży osoba dająca rękojmię godnego pochowania zmarłego, a w szczególności wskaże miejsce i datę pogrzebu.

Wojewoda warmińsko-mazurski w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził, że przepis ten podjęty został z rażącym naruszeniem prawa.

Według art. 44 ustawy o pomocy społecznej sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Zdaniem wojewody, podejmując przedmiotową uchwałę rada gminy zobowiązana jest określić jedynie sposób sprawienia pogrzebu.

‑ Nie jest natomiast uprawniona do regulowania przypadków, kiedy gmina może odstąpić od pochówku w sytuacji niepochowania zwłok przez rodzinę – stwierdził wojewoda warmińsko-mazurski.

Przypomniał jednocześnie, że art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych daje prawo pochowania zwłok również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Natomiast art. 10 ust. 3 powołanej ustawy wyraźnie wskazuje, że zwłoki niepochowane przez krewnych, albo nieprzekazane publicznej uczelni medycznej bądź publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.

‑ Z powołanych przepisów ustawy wynika, że możliwy jest pochówek zmarłego przez osobę nie będącą jej krewnym, która dobrowolnie się do tego zobowiąże, bez spełniania dodatkowych warunków, takich jak rękojmia godnego pochowania zmarłego oraz wskazanie daty i miejsca pogrzebu – tłumaczy wojewoda.

Według niego, powołane przepisy ustawy wyraźnie określają, kiedy gmina jest zobowiązana do dokonania pogrzebu zmarłego.

Ustawodawca w art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wskazał wprost, że niepochowanie zmarłego przez krewnych zobowiązuje gminę do pochówku, a tym samym dokonanie pochówku zmarłego przez osoby niespokrewnione ze zmarłym zwalnia gminę z obowiązku pochówku.

‑ W związku z tym, iż kwestie te zostały uregulowane wprost w ustawie, rada nie miała podstaw prawnych do uregulowania tego zagadnienia w treści uchwały – stwierdził wojewoda warmińsko-mazurski.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.