PARTNER PORTALU
  • BGK

Gmina odliczy podatek od inwestycji swojego zakładu budżetowego

  • bad    2 listopada 2015 - 17:41
Gmina odliczy podatek od inwestycji swojego zakładu budżetowego

Gmina odliczy podatek. Fot. pixabay

Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji, które zostały następnie przekazane do gminnego zakładu budżetowego, który realizuje powierzone mu zadania własne tej gminy, jeżeli te inwestycje są wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - orzekł NSA.
Gmina Blizanów złożyła do NSA zapytanie „czy gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji, które zostały następnie przekazane do gminnego zakładu budżetowego i są przez niego wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług?".

Związek Gmin Wiejskich RP był jedną ze stron postępowania, natomiast pełnomocnikiem gminy – Kancelaria Prawna BT&A Legal Ciszewski Sawiński i Wspólnicy.  W dniu 26 października 2015 r. odbyło się posiedzenie 7 sędziów NSA, na którym została podjęta uchwała w przedmiocie zagadnienia prawnego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Gmina odliczy podatek od inwestycji swojego zakładu budżetowego

Przed posiedzeniem Minister Finansów przedstawił pisemnie swoje stanowisko wnosząc  o podjęcie uchwały stwierdzającej prawo do odliczenia przez gminę podatku naliczonego. Minister Finansów wskazał, iż mając na uwadze wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. dotyczący podmiotowości podatkowej jednostek budżetowych należy uznać, że samorządowy zakład budżetowy nie jest osobnym podatnikiem VAT. Podatnikiem VAT jest natomiast gmina, której zakład jest jedynie wyodrębnioną jednostką.

Czytaj też: Zmiany rozliczania VAT przez samorządy: Do 2016 r. według obecnego modelu

Na posiedzeniu Minister Finansów podtrzymał swoje stanowisko i podkreślił, że realizacja prawa do odliczenia w takiej sytuacji będzie wymagała od gmin zcentralizowania rozliczeń podatkowych VAT w gminie i dokonania stosownych korekt deklaracji VAT po stronie gminy i zakładu.

Minister Finansów na posiedzeniu wskazał również, iż w przypadku uznania przez NSA, że samorządowy zakład budżetowy jest odrębnym od gminy podatnikiem należy uznać, że pomiędzy zakupami dokonywanymi przez gminę, a sprzedażą dokonywaną przez zakład nie istnieje związek, który pozwala na uznanie, iż gmina jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego.

Prokurator Prokuratury Generalnej wniósł o potwierdzenie przez NSA prawa gmin do odliczenia podatku naliczonego. Jednocześnie Prokurator stanął na stanowisku, że zakład budżetowy jest odrębnym od gminy podatnikiem VAT.

Gmina ma prawo do dokonania odliczenia podatku VAT

Gmina Blizanów stanęła na stanowisku, że przysługuje jej prawo do odliczenia niezależnie od faktu, czy zakład budżetowy jest czy nie jest odrębnym od gminy podatnikiem VAT.

W imieniu Związku Gmin Wiejskich RP przedstawione zostało stanowisko, zgodnie z którym gmina ma prawo do dokonania odliczenia podatku VAT. Wskazane zostało  również, że kwestia uznania zakładu za podatnika została rozstrzygnięta na wcześniejszym etapie tego konkretnego postępowania. Z tego względu uchwała, która dotyczyła tego konkretnego postępowania, powinna odpowiedzieć pozytywnie na pytanie, czy w sytuacji gdy zakład jest odrębnym od gminy podatnikiem, gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

NSA podjął uchwałę następującej treści: "W świetle art. 15 ust. 1, art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji, które zostały następnie przekazane do gminnego zakładu budżetowego, który realizuje powierzone mu zadania własne tej gminy, jeżeli te inwestycje są wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług".

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: