PARTNER PORTALU
  • BGK

Gmina ustali, kto płaci za handel na targowisku

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna    28 grudnia 2010 - 06:56

O tym, gdzie jest targowisko, niedługo może decydować rada gminy. Takie uprawnienia dla samorządów przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Zakłada on, że opłata targowa będzie pobierana tylko w miejscach uznanych za targowisko. Dziś pobierana jest wszędzie tam, gdzie prowadzi się handel – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który likwiduje definicję targowiska, miał usunąć rozbieżności interpretacyjne, a w praktyce rodzi nowe wątpliwości. Jeśli nie zostanie zmieniony, to o miejscach, w których pobierana będzie opłata targowa, będzie decydowała rada gminy. W efekcie radni będą mogli np. zdecydować o nałożeniu opłat tylko na targowiskach prywatnych.

Obecnie, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) przez targowisko rozumie się wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zgodnie z tym przepisem, opłacie targowej nie podlega sprzedaż w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.

Brzmienie tych przepisów budziło kontrowersje. Sprawę rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K 7/08), który uznał, że konstrukcja przepisu (art. 15 ust. 2a ustawy – przyp. red.) nie pozwala na precyzyjne określenie, co rozumie się przez targowisko, a w konsekwencji, w jakich przypadkach można pobierać opłatę targową.

Zdaniem trybunału wątpliwości budziła część przepisu wyłączająca z obowiązku uiszczania opłaty podmioty dokonujące sprzedaży m.in. na targowiskach pod dachem, podczas gdy budynki (zadaszone) też mogą być targowiskami. Trybunał uznał więc, że przepisy są sprzeczne ze sobą, a w efekcie są niekonstytucyjne i dał parlamentowi 18 miesięcy na zmianę ustawy – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.