PARTNER PORTALU
  • BGK

Gminna Grupa Zakupowa w Grudziądzu

  • GK/grudziadz.pl    15 lipca 2011 - 08:30
Gminna Grupa Zakupowa w Grudziądzu

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski powołał zespół, który przygotuje koncepcję utworzenia i organizacji Gminnej Grupy Zakupowej.
Grupa zakupowa to każde stowarzyszenie lub związek kupujących, którzy łączą swój popyt w skonsolidowany zakup lub dokonują go za pośrednictwem jednego podmiotu.

Głównym celem GZ jest osiągnięcie efektu skali i silniejszej pozycji w negocjacjach z dostawcami, a tym samym uzyskanie lepszych warunków cenowych i pozacenowych.

Funkcjonowanie grup zakupowych oparte jest na mechanizmie, który umożliwia zdobycie lepszych warunków dostaw przy większych zakupach, bowiem wspólne zakupy dają możliwość wywierania większego wpływu na dostawców.

W ramach Grupy Zakupowej gminy mogą wyłonić ze swego grona lidera, który w ich imieniu zorganizuje i przeprowadzi przetargi

– Poza efektami ekonomicznymi wynikającymi z koncepcji wspólnych zakupów istotne będzie także podniesienie przejrzystości oraz dostępności do udzielanych zamówień publicznych, m.in. poprzez zastosowanie przez Gminną Grupę Zakupową aukcji i licytacji w formie elektronicznej. Powstanie GGZ spowoduje także standaryzację i unifikację procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w gminie – miasto Grudziądz, co wpłynie na wyeliminowanie nieprawidłowości w stosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych – mówi Mariusz Szczubiał, skarbnik miasta.

Zespół ds. Gminnej Grupy Zakupowej wytypuje instrukcje, procedury i przepisy wewnętrzne obowiązujące w jednostkach organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz i spółkach komunalnych, które podlegałyby ujednoliceniu w związku z planowanym wdrożeniem systemu wspólnych zakupów.

Poza tym zajmie się opracowaniem koncepcji instytucjonalnej i funkcjonalnej działania GGZ, w tym struktury organizacyjnej, uprawnień oraz ogólnych zasad organizacji procesu wspólnych zakupów jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz oraz spółek komunalnych.

Wskaże rozwiązania techniczne i określi zakres przedmiotowy systemu wspólnych zakupów, w szczególności rodzaj dostaw, usług i robót budowlanych jemu podlegających.

Zespół opracuje ponadto zasady tworzenia zunifikowanych katalogów produktów, towarów, materiałów, usług oraz robót budowlanych w ramach systemu wspólnych zakupów i wytypuje podmioty, które mogłyby uczestniczyć w Gminnej Grupie Zakupowej. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.