PARTNER PORTALU
  • BGK

Gminne spółki nie podlegają kontroli miejskiej komisji rewizyjnej

  • pt    12 lipca 2016 - 10:08
Gminne spółki nie podlegają kontroli miejskiej komisji rewizyjnej

Gmina może wpływać na losy założonej spółki i kierunki jej rozwoju tylko jako udziałowiec, w granicach przysługujących jej z tego tytułu praw (fot:dorzeczebialej.pl)

• Miejska rada w Elblągu zaplanowała kontrole komisji rewizyjnej w Przedsiębiorstwie Dróg i Mostów i Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania.
• Wojewoda zaskarżył uchwałę podkreślając, że komisja rewizyjna nie jest uprawniona do kontroli spółek kapitałowych.
Wojewoda warmińsko-mazurski zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie uchwałę Rady Miejskiej w Elblągu, w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wnosząc o stwierdzenie jej nieważności.

W uzasadnieniu skargi skarżący wyjaśnił, że w załączniku do uchwały określony został plan pracy Komisji rozpisany na poszczególne miesiące.

W czerwcu przewidziana została kontrola w Przedsiębiorstwie Dróg i Mostów w zakresie działalności PDiM, natomiast we wrześniu - kontrola w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania, gdzie miano dokonać analizy sytuacji finansowej i kadrowej w spółce.

Zapisy niezgodne z prawem

Wojewoda uznał, że zapisy te są niezgodne z prawem, ponieważ komisja rewizyjna nie jest uprawniona do kontroli spółek kapitałowych. Wojewoda przytoczył treść art. 18a ustawy o samorządzie gminnym i skonstatował, że spółki kapitałowe nie są gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a zatem nie podlegają kontroli komisji rewizyjnej rady miejskiej.

Zauważono, że w art. 9 i następnych ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca odróżnia gminną jednostkę organizacyjną od gminnej osoby prawnej. Ponadto spółki kapitałowe mogą utworzyć i zazwyczaj mają własne organy nadzoru w postaci rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, albo obu tych organów. Wskazano, że art. 213 § 2 Kodeksu spółek handlowych przewiduje kiedy powinna zostać ustanowiona komisja rewizyjna lub rada nadzorcza.

Zdaniem wojewody uchwała we wskazanym zakresie podjęta została z naruszeniem prawa.

Rada przyznaje rację

W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Elblągu uznała stanowisko wojewody za słuszne.

Przyznano, że rada gminy nie ma samodzielnej pozycji organu zwierzchniego w stosunku do spółek prawa handlowego utworzonych lub współtworzonych przez gminę.

Radni wyjaśnili, że powodem podjęcia zaskarżonej uchwały były kierowane do radnych postulaty mieszkańców, którzy zarzucali złe zarządzanie majątkiem gminnym w spółkach i domagali się podjęcia stosownej uchwały i wprowadzenia kontroli w spółkach.

WSA do, którego trafiła skarga uznał rację wojewody i skomentował:

- Żaden przepis prawa nie uprawnia organów gminy do wykorzystywania posiadanych kompetencji władczych do bezpośredniego ingerowania w działalność spółki funkcjonującej według zasad cywilnoprawnych. Gmina może wpływać na losy założonej spółki i kierunki jej rozwoju tylko jako udziałowiec, w granicach przysługujących jej z tego tytułu praw.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: